zondag 5 maart 2017

new age sterft of……...

In alle bloei was ik een waar kind van de New age , een westerse spirituele beweging die ontstond in de 20e eeuw. De aanhangers van new age kijken sinds de jaren 70 uit naar de komst van een 'nieuw tijdperk' van liefde en licht waar ze zich op voorbereiden door te werken aan eigen spirituele groei.
New age  is zo’n 30 jaar actief en is nu mogelijk aan het  verzinken, na opkomst, en blinken .
Een opleving van het exotische verre oosten. We zijn er door leeg getrokken en onze eigen indigene spiritualiteit vergeten; de geomantie werd feng-shui (Chinees), de runenjoga werd Indische yoga,  het esoterische Christendom werd hindoeïstisch, boeddhistisch.  De ware voeding werd ayurvedisch, macrobiotisch of wat voor externe stroming dan ook . Vele Indiërs profiteerden ervan en Krisnamurti doorzag het tenminste!
We hebben onze eigen persoonlijke en Westerse goeroe vergeten, in de steek gelaten.  En daar Rommel voor terug gekregen. Is nu

de weg open naar indigene authentieke gelokaliseerde spiritualiteit? Of een geheel andere weg? Of aansluiten bij de hoofdstroom?New age is een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen die vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw aan populariteit hebben gewonnen[1]. Overkoepelend gaan New age aanhangers uit van een holistisch mens- en wereldbeeld, met daarbij het geloof in persoonlijke ontwikkeling, en het geloof dat de mensheid een nieuw tijdperk ingaat. Men ervaart de eenheid van mens, natuur en kosmos. Men hecht waarde aan een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. New age wordt gezien als een reactie op traditionele monotheïstische religies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme.

Kenmerken

   New age gaat uit van een holistisch mens- en wereldbeeld: alles hangt met alles samen.
   New age is monistisch: achter de wereld der verschijnselen ligt één universele werkelijkheid, waar de mens deel van uitmaakt en zich bewust van kan worden.
   New age gaat uit van het bestaan van een persoonlijke ziel en een wereldziel. Deze worden ervaren als gescheiden, maar zijn dit niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld perspectieven uit monotheïstische religies, waarin de weg die een mens gaat, vooral door God of het goddelijke wordt bepaald.
   Goed en kwaad zijn geen objectieve grootheden. De persoonlijke ervaring is medebepalend voor de bepaling van goed en kwaad. 'Goede' en 'kwade' krachten in de mens dienen met elkaar verbonden te worden om tot een groter geheel te komen.
   Door persoonlijke ontwikkeling verkrijgt men inzicht in de achterliggende eenheid van alles. Dit inzicht werkt bevrijdend.
   Persoonlijke ontwikkeling leidt tot 'heelwording' (healing), waarbij men verbonden is met de verschillende kanten van zichzelf en met hogere krachten, waardoor een hogere eenheid ontstaat.
   Deze eenheid geldt ook voor de eenheid met de natuur, die niet buiten de mens staat, maar waar de mens deel van uitmaakt. Hiermee dient de mens zich opnieuw te verbinden.
New age is syncretisch: het integreert elementen uit verschillende religieuze levensbeschouwingen en perspectieven, naast occulte elementen, astrologie en paranormale verschijnselen. (
bron wiki)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten