vrijdag 2 februari 2018

geen 5G netwerk Overheid en niet over/door onze hoofden heen: Teken nu!

Nederland wil graag eerst de effecten tot 4G in kaart en uitgebreid geevalueerd voordat 5G er zou kunnen komen. Voorlopig wil Nederland nog steeds géén 5G

Het bedrijfsleven probeert het je te laten geloven, dat je het wilt, maar Nederland wil nog steeds niet, echt niet, weer een nieuw verslavend en vervuilend nieuw netwerk dat niets toevoegd.

De mensen willen het niet.

Daarom, teken ook, en laat die stem horen, omdat als je vóór een mooie toekomst kiest, daarin geen plek is voor duizend extra zenders op iedere hoek voor 5G !"Wij willen dat er géén 5e Generatie netwerken / Internet of Things (IOT) en aanverwanten kan komen, vóórdat eerst alle gezondheids effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid geëvalueerd door alle betrokkenen.  Meer dan 200 wetenschappers hebben al aan De Noodremgetrokken, om de overheid te waarschuwen voor de desastreuse effecten van een 5G netwerk. Dit verdient geen bestaan in onze mooie toekomst".
Zie Artikel 

Met terugwerkende kracht vinden wij dat:

"Ons recht op onaantastbaarheid van de leefomgeving stelselmatig wordt geschonden door de Nederlandse staat. Door met haar stralingsnorm, commerciële belangen voorop te stellen, door haar verkoop van frequenties en 
Ondertekenen van dubieuze contracten met de Telecom (heb je dat gezien?) en het totaal en volledig afwezig zijn van eerlijke voorlichting het toestaat dat;
 

Met strakke commercials weer een nieuwe generatie ongewenste en ongezonde gadgets gehypet en verkocht mogen worden welke keer op keer ontworpen zijn om ons verslaafd en afhankelijk te maken van dubieuze industriële belangen.


In ogenschouw nemende dat: Al vele malen is aangetoond dat straling schadelijk is voor mens en dier. (1) Dat veel studies door de telecomindustrie gefinancierd worden met tegenstrijdige uitkomsten behoeft waarschijnlijk niet te worden toegelicht. (2) Deze vertroebeling van de discussie mag echter geen reden zijn om noodzakelijke maatregelen en beleid alsmaar voor zich uit te schuiven en hier zelf een dubieus standpunt in in te nemen."

Ik ondersteun deze actie en wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen.


PETITIETEKST

Dit betekent voor mij dat

- Het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht.

- Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico's gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. geschikte kanalen.

- En bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen!

Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten . 
http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ondertekenen/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten