zaterdag 24 februari 2018

Vuur Oerkracht ‘ forcing’

met een glimlach……

Nu deels wonend in een gebied het Fichtelgebirge waar voormalige sedimenten in een grote ‘Duitse’ oerzee zijn afgezet en in de tijd  door druk zijn versteend tot kalk marmer  en de oudste steensoort in het Fichtelgebirge 520 miljoen jaar geleden ontstaan.
En vooral  ook ‘kleisteen’ philiet dat  onder geweldige druk met hitte heeft gestaan en op kleine afstand hele golvende lagen geeft, soms zelf bijna verticale. Dit oude druklandschap is nu aan de oppervlakte aan het  verweren.

Mijn huis dat zijn oorsprong heeft eind 17e eeuw en gebouwd na de dertigjarige religieuze  ‘druk’ oorlog bestaat voornamelijk uit philiet/kleisteen muren in de basis wel tot 90 cm dik.  Drukgesteente als het ware en heel aards.

Dit gebied is ook vulkanisch van aard en met zekere regelmaat -7 jaar- treden zwermbevingen op voor een langere periode. De eerste keer dat ik dat waarnam, dat gegrom in de aarde, moest ik glimlachen en was in het geheel niet bang.

In de geomantie kennen we deze aardontladingen, aardbevingen,  ook en dat geeft zelfs  lichtfenomenen, lichtbollen bij naderende bevingen.  De wrijvingsbieden van grote breuken met sterke polariteiten zijn ook geomantisch interessant met haar specifieke wezens, echofenomenen e.d.

Ik herken ook dat bepaalde mensen gevoeligheden hebben m.b.t. deze vuuraardedruk die haar oorsprong kan hebben geofysisch, naderende hemellichamen (kosmische druk door planeten standen, maan, kometen e.d.) dan wel van collectieve menselijke druk.
Zelf ben ik dus gevoelig voor geofysische druk en ik leer nu om deze druk niet door te geven in de menselijke sfeer en langs me heen te laten gaan, de aarde in. Momenteel herken ik ook dat de geofysische druk lokaal hoog is.


In een ver verleden kreeg ik onderricht van Peter Paul Gerbrands in fundamentele processen en herkende op dat moment een affiniteit te hebben  met het zevende proces: ‘forcing’, dwingen, forceren, openbreken, krachtig .  Het heeft een relatie met begrip ‘strenght’ en het maakt je ook heel sterk als je uit dat proces komt.
Kenmerk van forcing is: heel veel druk, onder druk gezet buiten en binnen in je. Gevolg: iedereen neemt een positie in, een verhouding, een tegendruk. En nieuwe lagen makend in lange processen en vormt het gelaagd gesteente dat hard is en ook breekbaar. Druk geeft meer gelaagdheid en geen creatieve organisatie. Door druk maak je ruimte en het proces gaat door.
Het is ook de planeet Saturnus: het alles omvattende; de druk van de materie  en haar levensproces is  reproduceren
Voorbeelden van forcing in het groot zijn:  grote instortingsprocessen en herkenbaar in deze tijd van veranderende grootmachten: veel druk en tijd speelt nauwelijks een rol.
De zeven uitgaande fundamentele  -
oer-/uitdrukkende  processen in de aarde die doorwerken in een persoon en dat bij iemand kunnen herkennen
de meer vrouwelijke principe’

1. flowing
2. melting
3. growing

en de meer mannelijke principes van

4. cooling
                                                      5. shattering
                                              6. squizing
                                       7. forcing


Van magma naar stollingsgesteente is kristallisatie (proces:growing)
Vervolgens verwering en dan sediment of afzettingsgesteente dat leidt tot een metamorfose (druk), dat weer d.m.v. squizing en forcing komt tot smelten, hitte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten