maandag 1 april 2019

Lokale weersveranderingen dat je overduidelijk merkt


Ik woon hier in het Fichtelgebirge op de noordzijde van een rivierdal, geheel onderin. De oude hof is in de helling gebouwd en de bovengelegen gronden behoren deels bij de hof.

Recente Weer veranderingen
Tot enkele jaren terug  was het zo dat de permanente wintersneeuw in maart/april smolt,  dat het smeltwater naar beneden stroomt en op het erf zijn eigen weg zoekt. Dat kon soms hinder geven, dat het zelfs via een klein raampje naar binnen stroomde. Dat vond voor zover ik weet plaats in 2010, 2011 en 2013.

Inmiddels heb ik de heuvelzijde zodanig gewijzigd dat het huis op zich niet meer bedreigd wordt maar dat wel de binnenhof het water moet ontvangen en wegleiden.

Echter door de recente plotselinge weersverandering van de laatste jaren is blijvende sneeuw bedekking niet meer voorkomend en is de laatste drie winters er geen smeltwater afstroming meer.

Echter een nieuw fenomeen treedt op van lokale stortbuien die in de periode mei en vroege zomer met bakken de helling afkomt.  Dan praat je bij mij om honderden kuubs.
In het verleden leidde ik dat water horizontaal af door het aanbrengen van een verhoging op de erfgrens naar een ander laag punt, een holle weg, die het weer op de openbare weg leidde. Met alle gevolgen van dien.
De helft van het afstromende water kan ik niet omleiden maar kan ik tot nu toe zonder blijvende schade ontvangen verder leiden. Dat was in mei 2018 en in 2016.
Boven bepaald hier!
Duidelijk is geworden dat men in deze middel gebergte gebieden de gewoonte hanteert: dat wat van boven komt moet ongehinderd onder ontvangen en mag je niet omleiden, bijvoorbeeld d.m.v een dam. Men kent hier geen afvoerende greppels  onder aan een perceel, die in verbinding staan met verder begeleidende afvoersystemen.
De onderste eigenaar moet boven accepteren, oftewel boven bepaald beneden. Een hiërarchisch denken dat ook typisch Duits is.
Een omdenken is nodig dat de ontvanger ook wel degelijk geschaad wordt door het van boven komende water dat met slib vermengd wegstroomd. De pachter boer van de grote boven akker  paste zijn ploegwijze en vruchtwisseling  wel aan, doch dat kon in 2016 en 2018 niet verhinderen dat er weer een kleine zondvloed kwam.

Wakker schudden
Pro actief denken is niet de sterkste kant van de zeer conservatieve Beiersen.
We mogen trots zijn op de democratisch gestuurde waterschappen in Nederland die het kwantitatieve en kwalitatieve managent in de hand hebben. Hier is het een privaat rechterlijke zaak tussen eigenaren en los het dan maar eens op.
Het enige dat ik momenteel doe is de individuele problematiek onder de aandacht te brengen van de overheden.officieel mag ik het niet meer leiden naar de openbare weg zoals ik hier deed

Het diepe rivierdal waarin ik woon is in het verre verleden ook door water diep uitgeslepen. Waarschijnlijk door nog grotere hoeveelheden neerslag dan we nu kennen.
Als die tijden weer gaan aanbreken, moet ik een betere huisvesting vinden. Gelukkig is dat nu nog niet het geval.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten