zaterdag 9 juli 2016

gaialogisch ervaringstochten Urk en Waardenburg

Graag nodig ik je uit voor twee gaialogisch ervaringstochten voor het komende weekend van 16/17 juli a.s.
De plaats thema's zijn: 

1.   Het oude ‘eigen aard-ige eiland’ Urk


Op zaterdag 16 juli  bezoeken we het voormalige eiland Urk nu in de rand van de Noordoostpolder opgenomen. 
Aspecten die ondermeer aan de orde komen
-de Oer kwaliteit van dit voormalige vissser eiland
- de geologische ondergrond en haar uitstralingen.  De grijze, zandige vuursteenrijke keileem als restant van een stuwwal, waarop ook Texel en Urk liggen, uit het Saalien van 15.000 jaar geleden  
- wat is er gebeurd met het eilandwezen na de inpoldering en andere specifieke eigen wezens soorten?
- de actuele subtiele relatie Urk met het IJsselmeer/zee
- oude kerkplaats en de oude Urker traditie en hun geomantische fenomenen
- 'De Ommelebommelesteen’, de kindergeboortesteen in het IJsselmeer
- wat doen de grote windmolens met het eiland en haar omgeving
- wat zich aandient.
- het eten van Urker vis en de kwaliteit daarvan meten

2. Geomantische Essenties rond kasteel Waardenburg
Op  zondag 17 juli  bezoek ik Waardenburg  en omgeving voor de vierde maal voor onderzoek nu:  de essenties van geomantie; verbindingen in de ruimte en tijd met deze aardeplek en de aansluiting met de huidige nieuwe ontwikkelingsfase; het nieuwe ter plaatse
Kenwoorden; Graal/Essentie, Oer, Zuiverheid , Polariteit/Middenweg, plekkarma, de kunst van het begrijpen en niet ingrijpen
Aspecten die ook aan de orde komen:
-  wat is de zin van geomantisch onderzoek en wat bewerkt het;

 -geomantische relatie van deze met andere plekken dichtbij en veraf

- de Waalreuzen. Het verhaal gaat dat de Waal is ontstaan doordat 2 reuzen, broers, lang geleden in Zwitserland zijn begonnen met het graven van de Rijn. 100 jaar later kwamen ze aan bij Lobith, waar ze ruzie kregen. De broers gingen ieder hun eigen weg. De jongere reus groef door aan de Rijn, de oudste schiep de Waal.

- wat zich aandient
 Bij opgave ontvang je het verslag van het derde alchemische onderzoek toegestuurd.
Speciaal dag thema
Op beide dagen staat ook centraal het maand-juli-onderwerp:  Wat is de zin van geomantisch onderzoek als persoonlijke ontwikkelingsweg.
Wat bewerkt geomantisch onderzoek en de maatregelen die je aanbrengt?


Geomantie is een heel oude weg om met plekken, subtiliteit, ruimte (verbindingen naar alle richtingen, vormen) en tijd (plekkarma en tijdsreis) om te gaan.

Zelfonderzoek aspecten:
- met welke plaatsen/plekken heb je een karmische verbinding (positief, negatief, neutraal)
- wat heb je met subtiliteit
- wat bewerkt geomantisch onderzoek en de maatregelen die je aanbrengt


Algemeen en opgave
Beide dagen beginnen om 10.30 uur en duren tot 17.00 uur.   
Meenemen iets voor de plaatsen en iets voor de gezamenlijke lunch
Wil je mee,  laat het me weten.
Na opgave mail ik door waar we elkaar ontmoeten.

En als je deze mail doorstuurt aan een belangstellende,
bij voorbaat dank!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten