donderdag 7 juli 2016

nederwereld strijd demonen in de middenwereld

Laatst werd ik me bewust dat hier in Schirnding een strijdveld hangt. Strijdvelden genereren polariteit en willen offers, vooral bloedoffers.
Een strijdveld tref je vaak aan waar collectief veel doden zijn gevallen door bijvoorbeeld oorlog.

Hier in Schirnding is het strijdveld in voorhistorische tijd ontstaan zo 1000 BC,   toen Kelten een gevecht voerden met een Germaanse stam aan de voet van de Mühlberg; de oude pas van Schirnding, een markant punt op een belangrijke oost-west route .  Zo’n veld met strijddemonen wil meer en trekt in de loop van de tijd strijd aan en wordt dan sterker.  He strijdveld is gevoed tot in de 17e eeuw. Hier zijn het water-vuurwezens die nu ook lokale mensen aanzetten tot strijd, polariteit.

Strijdwezens kunnen ontstaan door verschillende oorzaken. Bewust neergezet, aangetrokken van andere oorlogen handelingen plekken of omgevormde bloedoffer demonen.  Oude culturen kenden namelijk bloed offeranden in de mannelijke en vrouwelijke tradities om het kostbaarste van zichzelf of zoals later gebeurde vijanden te offeren.  In het Bijbelse oude testament wordt een voorval genoemd dat een engel dit verbiedt en het Christendom is te prijzen dat ze dat  dit ritueel hebben verboden. Verbieden is echter niet de enige beste optie daar de bloeddemonen zich omvormden tot oorlogs-/-strijd demonen.

De vele slagvelden op aarde verdienen daarom onze aandacht om de daar levende bloeddorstige demonische werelden te stoppen. De vele aanslagplekken die nu het terrorisme schept verdienen extra aandacht. En vooral het herkennen van de ware aard van onze machthebbers wat ze willen bewerken met hun oorlogs retoriek. Wie dienen ze eigenlijk?

En hoe zit het hier in Schirnding. Bij de pas werden voor 1000 BC al bijna 1000 jaar bloedrituelen uitgevoerd.  De neder wereld zat vol zielen die gevangen werden en mensen bleven maar hier incarneren en soms onverwerkt sterven  om hun ziel terug te krijgen.  Een oneindige cyclus tot het herkent wordt.

De Mühlberg is voor mij persoonlijk belangrijk aar daar de Kindergarten op staat, waar m’n kinderen op zitten. Daar zitten in de klas Tsjechische kinderen, Duitse kinderen en voormalige migranten kinderen.

Tijd voor een zeer aandachtig bloemoffer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten