dinsdag 12 juli 2016

Het oude breekt open; Gronings en Drents aardgaskarma

Het is een oude nog steeds levende uitspraak  en voor mij een gegeven, dat wat mensen doen een uitwerking heeft op wat de subtiele omgevingskrachten manifesteren.

In het watersnoodjaar 1953 werd door in mijn geboortegebied de Alblasserwaard vanaf vele kansels gepredikt, dat de mens schuldig is aan de watervloed omdat ze zondig(d)en tegen God. Specifiek gedrag beoordeeld door anderen van schuldigheid en de Grote Natuur – in christelijke kringen gezien als God- volbrengt de straf.

Ik praatte gisteren met Jann uit Noord Groningen over de aardgas aardbevingen. Een fenomeen ontstaan door bijna 60 jaar permanente gaswinning waardoor de ondergrond ging werken met vele lokale aardbevingen vanaf eind 1986 en materiele en psychische gevolgen veroorzakend. Naar schatting 1000 bevingen heeft het noorden behoorlijk doen opschudden!

Wat is er echter nog meer aan de hand in het noorden?
Het zware kleigebied in het Noord-Groningse kent een opeenvolging van menselijk leed veroorzaakt door herenboeren (150 – 200 jaar lang), jonkers, die na de reformatie de macht overnamen, en daarvoor de monniken die het wilde land van de zee bevrijden en het knechten op hun wijze. 
De Keltische christenen die als eerste het gebied bezochten stonden anders in het subtiele krachtenveld van de natuur dan de meer heersende roomse monnikenstand.  Hun anti-aarde mentaliteit heeft de meeste schade aangericht door hun religieus dogma; het heil lag niet hier maar daar, en de aarde is wingewest en verdient onderdrukking/gebruik.

De zeer fijne kleideeltjes uit de Rijndelta bezonken in het Noord-Groningse en werden door de eeuwenlange menselijk onderdrukkende bewegingen ook subtiel verdicht . Totdat de natuur reageert en aardbevingen de verdichte structuren in het subtiele, menselijk en materiele openbreekt. Een zegen voor de ondergrond die zo lang de godinnencultuur met zorg en aandacht voor de aardehuid heeft gekend tot ver in de 13e eeuw.  
De meer dan 700 jaar menselijke gedrag overheersing gekenmerkt door materieel arimanische georiënteerdheid werd afgerond in de laatste 60 jaar waarin gewin door diepe ondergrond verstoring in een climaxfase kwam.

Vanuit geomantisch inzicht bezien is bekend dat onttrekking zonder verzoening onherroepelijk leidt tot ellende wat je bijvoorbeeld ook aantreft in de voormalige mijngebieden van Limburg. De ondergrondwezens reageren en/ of bepaalde krachten komen vrij die moeilijkheden geven in de mensenwereld.

In Groningen is een andere omgang met het aardoppervlak en haar diepere ondergrond noodzakelijk. Ook de opgelopen menselijke schade door de vele lokale oorlogen, en veelal anti sociale relaties verdienen verzoening. En spiritueel kan de aarde bevrijd worden van haar christelijke vervloekingen en eeuwenlange dogmatiek. Kortom werk aan de winkel voor een andere relatie met de aardehuid dat mensen leefveld is.

De vraag is ook of de huidige materiele slachtoffers van de aardbevingen karmisch de schuld ervaren die opgelopen is door hun eerdere incarnaties ter plaatse in de 700 jaar lange veelal onbewuste gebruiksfase van het aardoppervlak op de grens van water en aarde. Individueel oud karma is een mogelijkheid.

De huidige aardgasgebruikers zijn deelgenoot van het nog steeds opbouwende collectieve karma waar de rekening nog voor open staat. Meer dankbaarheid voor dit kostbare gas is elk Nederlands huishouden kan geen kwaad! En een ontlasting van de financiële lasten voor de noordelijke gemeenschappen.
wiens schuld geachte heren?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten