dinsdag 26 december 2017

het Subtiel Kerstkind als weg

In de geomantie herken ik het streven dat ook mijn interesse heeft en had om bijvoorbeeld het benoemende negatieve (min, maan, Isis, yin, ontvangend) positief benoemende (plus, zon, Osiris, yang, gevend) te maken. Een vorm van witte magie.
Een dergelijke persoonlijke beweegreden kan voortkomen uit een oudere stroming in je die tegendeel heeft doorleefd , het positieve negatief makend  in andere tijden, een vorm van zwarte magie. Ook dat herken ik en de ogenschijnlijke schade kan herkend, erkend en hersteld worden om je zo langzaam te bevrijden van de groots voordoende demonen leermeesters.

Nu is negatief en positief als kwaliteit een bepaald Natuurlijk fenomeen in onze dualiteit waar  je heel bewust mee kunt werken!

En de omgang met deze uitersten in de polariteit kan verschillend zijn:

- het ogenschijnlijke negatieve voor jouw, anderen of anders bestrijden, doden, veranderen. Als je deze dwaze weg zonder zelf onderzoek volgt, werkt het soms ook tegen je. De uiterlijke spiegel stuk slaan helpt niet altijd.

- het ogenschijnlijke onschuldige en naieve positieve confronteren met de eigen schaduw, het negatieve, is niet altijd een dankbare weg.

- het negatieve laten en inzetten om te ondersteunen inclusief het positieve laten en inzetten indien nodig, is een wijze weg. In het negatieve is als het ware het positieve en omgekeerd.

- het kwalitatieve negatieve verbinden met het positieve zodat het elkaar bevrucht is een integere weg. In de Natuur heb je ook deze natuurlijke processen  als een sterke yin – instroompunt-  met een sterke yang punt –uitstroom-  en een bevruchtend midden vormend dat vaak een geologische breuk  manifesteerd.

Dat kun je ook  herkennen aan beide oevers van een rivier met haar specifieke polariteiten en een neutraal eiland in het midden. 
Ook in de oude kleine en grote bouwkunde werd intensief gewerkt met plus en min kwaliteiten om bepaalde doeleinden te realiseren.

En je hebt het vooral ook in het eigen systeem als het innerlijke mannelijk en het innerlijke vrouwelijke elkaar bevruchten en een kindje maakt; zo in deze tijd het ‘kerstkind’ dat een nieuwe subtiele kwaliteit inbrengt dat kan groeien met medewerking van de uiterlijke Mens, ongeacht zijn/haar geslacht.


Dank voor de alledaagse praxis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten