woensdag 6 december 2017

Van monsterdieren de (weer)wolf naar zwarte PietWeerwolfmagie droom
In  deze december volle maannacht  droomde ik van weerwolfmagie en werd rond middernacht wakker om het te onderzoeken.
Deze interne associatie kwam vrij doordat een vriend de dag daarvoor het verhaal vertelde dat hij een aanbieding had gekregen om wolvenkeutels te verzamelen in Polen voor onderzoek naar hun voedsel gedrag. En omdat m’n zoon ijshockey speelt bij de lokale 'Selber Wolfen', die dat dier als totem hebben.

In de Germaanse volkeren was de weerwolf een bekend animaal kracht fenomeen van een magisch verbinding  met de fysieke wolven. De weerwolf dan als lucht/waterdier. In de Fries Hollandse streken kende men een ander wolf aspect, de waterwolf, die  zijn angstmagie collectief uitspreidde tegen de immer  aanwezige opdringende fysieke waterstromen.  Het fysieke dier had zoals men in de prehistorische en middeleeuwse tijd dacht in alle elementen zijn evenbeeld.

Nu ken ik in m’n eigen zielenleven  de nauwe relatie met de wolf in verschillende incarnaties als berseker strijder en als Noorse sjamaan dat ik tegenkwam in m’n tijd als reïncarnatie therapeut en later in m’n  winterse inzichten in nog diepere lagen.

Nu is het voor me de tijd om dit grof magische dier om te vormen tot eigen beschermer in de eigen subtiele gereedschapskist!

Een lokale moslim vrouw vertelde dat bij dromen in het eerste deel van de nacht  dat de duivel doet en in het tweede deel van de nacht Alla. Wie kent de herkomst van deze uitspraak?

Dodende magie
Het is een universeel gegeven dat magie kan doden, tenminste als je daar gevoelig voor bent.
Angstmagie is een oud strijdwapen dat op velerlei terrein werd toegepast. Ook in de machts-geomantie bij de bouw van verdedigbare ruimten –kasteel/vesting- waar de negatief op mensen inwerkende aardkrachten als een gordel om een bouwwerk werden geconcentreerd. De oude mens was eenmaal gevoelig voor deze subtiele emotie invloeden die het  tevens ook verzwakken kunnen en het behoorde bij de oude inwijdingen om daar bewust mee om te kunnen gaan.

Een Oerlaag van het zwarte pieten verhaal
Een vriend van me vertelde me het volgende verhaal:
Germaanse elite strijders konden als  spirituele opgave een wolf te doden. Lukte dat dan werd vervolgens lever en hart rouw gegeten en het bloed gedronken, zodat de levenskracht op hen overging.  Van de tanden maakte je een ketting en het gevilde dier met kop werd je nieuwe kleed.  Je waste je in met het wolvenbloed om onkwetsbaar te worden.  Vervolgens werd je door een priester op een gewijde plek in een zak gedaan die doordrengt was met wolvenbloed waar je zeven dagen in werd opgehangen.  Als deze oppergod Odin/Wodan inwijding slaagde was je zijn hulpje en zwart van geronnen bloed.

Dit is een wat niet alledaagse vertaling van zwarte piet, die de goede heilige man Odin begeleide om in de december maand kinderen te helpen.  Een OERlaag van zwarte piet.

Odin was ondermeer ook de god van de wijsheid en de kennis en werd vaak afgebeeld met een ooglapje, zijn twee raven Huginn (gedachte) en Muninn (geheugen) en zijn wolven Geri (gulzigheid) en Freki (vraatzucht). Ook zie je hem vaak met zijn achtbenige paard Sleipnir. In de christelijke tijd werd het omgetoverd tot Sinterklaas.

Onze zwarte piet is later door de Spanjaarden weer in de lage landen geherintroduceerd  om de kinderen te verwennen met wat  overbleef van wat zij geroofd hadden in de verre koloniën. En dat om deze opstandige regio koest te houden.

De Romeinen en hun diermagie
De romeinse legioenen hadden ook wol totem en wolvenhuid mannen. Een ritueel dat ze hadden overgenomen van de Germanen en hun eigen broncultus. De romeinen kenden namelijk hun oerverhaal dat   hun stamstichters Romulus en Remus,  de tweelingzonen van Mars en Rhea Silvia (ook Ilia genoemd) en stichters van Rome door de wolf werden gezoogd. De stichting wordt in de legende gedateerd op 21 april v.Chr. door de wolf werden gevoed. 

Deze agressieve stam nam steeds meer buurvolkeren in bezit en namen vooral hun riten over. Van de Etrusken hun religie en van de Germanen hun cavalerie.  Zonder de Germaanse cavalerie had Caesar nooit Galliër kunnen overwinnen. De overwonnen Germaanse stammen leverden als tribuut goede ruiters en paarden.
De Friezen moesten als tribuut oeroshuiden leveren vanwege de magische kracht die dat dier had.  Deze stam weigerde dit omdat het tribuut te hoog was om de nog vrije aanwezige heilige oerossen te doden .
De grootste tegenstanders van de Romeinen waren niet de strijders maar de geestelijke elite, de druïden die ze als eerste doden om het volk te ontkrachten. 


Herintroductie oud collectief wolf denken door de nazi’s
De nazi’s waren lieten zich ook inspireren door hun Germaanse wortels en symboliek en vernegativeerden daardoor het Germaanse cultuurgoed. De wolven symboliek werd toegepast bij de marine en de vorming van strijders.
De onderzeeboten  hadden de wolf als totem en de boten vormden een roedel op zoek naar hun vijand.

De Kriegsmarine besloot daarom tot de zogeheten Rudeltaktik (Engels: Wolfpack). U-boten zochten hierbij individueel naar konvooien. Als een konvooi was gevonden, werd contact opgenomen met andere U-boten in de buurt en werd het konvooi omsingeld. 's Nachts kwamen de U-boten dan boven water en voeren razendsnel op het konvooi af. Door zo'n gecoördineerde aanval kon een heel konvooi tot zinken worden gebracht. In de eerste helft van 1942 werd deze methode ook toegepast in Operatie Paukenschlag waarmee de Duitsers de Amerikaanse kustvaart troffen.
De onderzeebootoorlog werd hierdoor steeds grimmiger. Bemanningen van vrachtschepen overleefden een aanval vaak niet, en het optreden tegen U-boten werd ook steeds harder. De Rudeltaktik was zo vernietigend voor de bevoorrading, dat de geallieerde oorlogsvoering in grote moeilijkheden kwam. Er waren maanden dat er nauwelijks nog een geallieerd bevoorradingsschip op zee te bekennen was. (Wiki)

Weerwolven (Duits: Werwolf) is de naam van een door Joseph Goebbels, met steun van Adolf Hitler en Robert Ley, in 1944 opgerichte organisatie. Zij had als doel het opleiden van nationaalsocialistische strijders, om achter de geallieerde linies terroristische aanslagen te plegen. De naam verwijst naar de weerwolf, een mythologische figuur die 's nachts van een mens in een wolf verandert en mensen en dieren verslindt.
In april 1945 pleegde een groepje Weerwolven een dodelijke aanslag op de pro-geallieerde Akense burgemeester Franz Oppenhoff. Ook werden er aanslagen gepleegd op geallieerde soldaten. De Weerwolven werden eind april 1945 omgevormd tot een partizanenorganisatie. Goebbels had het volk onder de noemer Aktion Werwolf opgeroepen over te gaan tot een partizanenoorlog, om zo alsnog de eindoverwinning voor Duitsland veilig te stellen. Van dit voorstel kwam echter weinig terecht. Na de val van het naziregime (mei 1945) viel de Weerwolven-beweging uiteen. (bron Wiki)Stelling; wil je de wolf als edel dier weer in de Europese fauna toelaten dan dien je eerst de negatieve associaties met dit dier uit de cultuur persoonlijk en collectief onder ogen te zien en te ontkrachten. Anders blijft de diep aanwezige archetypisch opgebouwde angst de overhand houden ten koste van dit wezenlijke medeschepsel.De Fibula van Wijnaldum in het Fries Museum te Leeuwarden, datering 7e eeuw. De afbeelding op de kopplaat de god Odin/Wodan betreft, geflankeerd door twee wolven of beren


Geen opmerkingen:

Een reactie posten