zaterdag 17 maart 2018

Het Water zwelgt het Aardeland op

Nederland, delta waterland cultuur op de grens van twee elementen.de belangrijkste waters in Nederland rond 300nC

De wetenschap ontdekt steeds meer de vroegere geschiedenis van het verdronken land in Noordwest Europa tussen wat nu eiland Engeland is en bijvoorbeeld Nederland.
Toen de Noordzee er nog niet was lag daar  het land nu Doggersland* genaamd, zo groot als Duitsland, bewoond door duizenden mesolitische jagers verzamelaars.  Naar men nu weet bouwden zij ook hutten die eruit zien als tipi’s, die door meerdere generaties bewoond werden.


Ze leefden lang sedentair langs de vele zoete, zoutzoete en zoute wateren die het gebied doorstroomden, waar het voedsel aanbod maximaal is vanuit het land en vanuit het water.
Ook pasten deze vlakte bewoners de omgeving aan door branden te veroorzaken om een bepaalde  geschikte vegetatie te krijgen voor oogstbomen –hazelaars- en grassoorten voor hun prooidieren. Een cultuur die dicht bij de natuur leefde met sjamanen die edelherten
geweien gebruikten voor cultusdoeleinden.  Dergelijke ‘sacred objects’ zijn ondermeer archeologisch gevonden.

Totdat rond 6200 BC een reusachtige tsunami  het laatste droge restant na de noordelijke  Storegga-aardverschuivingen verloren ging en mogelijk een hele inheemse cultuur wegvaagde.  
Het water dat eens een vriend was werd vijand. Iets wat de recente tsunami’s deden met de kustbewoners die vervolgens wegtrokken van de zee omdat het er onveilig was.

Het stijgende zeewater door het smelten van de poolijskappen zorgde in een periode van 4000 jaar voor een zeespiegelstijging van 120 m.  Soms afgewisseld met sterkere stijgingen als grote smelt zeeën in het noorden een snellere stijging veroorzaakten die laatst  de scheiding tussen het huidige Engeland en de West-Europese kust, de doorbraak bij Calais veroorzaakte.

Nu levend in een tijd waarin de zee tot vriend  is gemaakt  en meer dan zes miljoen mensen schijnbaar zorgeloos in Nederland onder zeeniveau wonen, is het goed te realiseren dat de (kleine) kans op een nieuwe tsunami aanwezig is en de kustlijn drastisch ineens kan veranderen.

Nederland zoals we nu kennen is een tijdelijke vorm en over een  paar honderd jaar niet meer aanwezig zal zijn in het Westen door het dalende land, de stijgende zee en de grote debieten van de rivieren. Dat is niet meer droog te houden door een nieuwe storm, tsunami of andere gril van de grote Natuur.

Alles stroomt is een hoofdregel in de geomantie.  Landwater culturen hebben ook hun grenzen die de natuur bepaald en het verhaal van Doggersland is een voorbeeld hoe plots en geleidelijk met  momenten van sterke waterspiegelstijging een cultuurstrook wegvaagt met haar bewoners.

Lopend langs de kust
Ontmoetend het allergrootste bewegende te ontmoeten element; het Grote Water.
Dat komt en gaat
nu vriend is maar ook af en toe een mensenvijand
Ik eer de waterwezens
En de mensen die eens leefden waar nu de Noordzee is
Dat zit in onze ziel en lichaam genen verankerd
En verbaas me waarom daar nu zoveel mensen willen wonen; de tijdelijkheid op dat heel dun stukje aardkorst, wat doordrenkt is met water……..
een grillig element dat ogenschijnlijk  geen tijd kent
en m'n interesse heeft in de hydromantie


Een verhaal van iemand die bijna een miskraam was door de laatste watersnood in 1953 toen ik 7 maanden in de buik van m’n moeder het overleefde en geboren werd in de Alblasserwaard: land tussen de grote rivieren die elk jaar konden overstromen.  In de buik van m’n moeder herinnerde me  haar angst ook aan de ondergang van Atlantis. Haar honderden meters hoge ondergangsgolven zitten nog gegriefd in m’n ziel. Toen reageerde de Grote Natuur op het grens overschrijdend gedrag van de machthebbende in dit verdwenen continent.


Hierbij de link naar het youtube filmpje van Time Team S20 special - britains stone age tsunami (14.06.2013)   https://m.youtube.com/watch?v=XTvOcm5dgDI

Met dank aan Joke Visker het onder de aandacht brengen van deze film

 *Dogger is een oud Nederlands woord voor een vissersboot waarmee op kabeljauw (oud Nederlands: 'dogghe') gevist werd (wiki)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten