dinsdag 27 maart 2018

Ode aan de Goede Week en Pasen; een echte inwijdingsweek


De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd en in het Latijn: Hebdomas Sancta of Hebdomas Maior) is in het christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd en is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In deze week worden vooral Witte Donderdag en Goede Vrijdag gevierd.

Maandag/dinsdag riten
Minder bekend zijn de riten die op maandag en dinsdag gevierd, herdacht. kunnen worden. Deze riten die collectief zijn en nu ook nog persoonlijk ervaren kunnen worden, houden eigenlijk in essentie in om je eigen innerlijke heiligdom te reinigen.

Op de “heilige maandag” is het thema om de gevestigde materialiteit in je lichaamstempel er uit te doen. In deze tijd van onnoemelijk veel lagere frequenties in de materie worden we te veel bepaald door deze afhankelijkheid verslaafden.
Jezus naar de tempel. Toen Hij in de tempel kwam, joeg Hij de handelaars eruit. "Er is geschreven: Gods huis moet een huis van gebed zijn. Maar wat hebben jullie ervan gemaakt? Een rovershol!" Daarna sprak Hij elke dag in de tempel. De mannen van de Hoge Raad wilden niets liever dan Hem uit de weg ruimen. Maar zij wisten niet hoe. Want het volk hing aan Zijn lippen. (Lukas 19:45-48)

Op “heilige dinsdag” is het thema om de gevestigde spiritual dogma’s en leraren en hun belangen aan de kaak te stellen.
Na de handelaars, pakte Jezus de godsdienstleraars en Farizeeërs aan. Huichelaars! "De godsdienstleraars en de Farizeeërs moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij zeggen. (Mattheüs 23:2-3). Daarna kreeg Jezus een spervuur aan vragen. Wie bent U dan?" vroegen zij en Hij antwoordde: "De Vader en Ik zijn één." Zij pakten stenen om Hem te stenigen. (Johannes 10:30-31).

‘Sterven van onze lulligheid’
Zowel voor de maandag als de dinsdag gaat het er om een belangeloze visie te ontwikkelen wat er werkelijk toe doet. Of zoals  vriend Lantos me vanmorgen zei: je moet je eigen heiligdom instand houden en snel beslissen, snel bepalen want we zwemmen, zijn omgeven door zoveel negativiteit, zoveel ruis,  buiten ons. Dat moet echt stoppen en het gelijk afvoeren wat je niet meer nodig hebt. We zijn veel meer dan onze persoonlijkheid, ons karma, het collectieve!
De kern van de zaak van Pasen is voor mij dus een groot reiniging gebeuren; hups eruit wat niet past!
Dan komen de dagen daarna natuurlijk de reacties van de gevestigde krachten, die je willen doden, waar je door heen moet gaan om na het doorstane leed te komen in de verrijzenis, het nieuwe leven. Gelijk in de Natuur waar het zaadje in de donkere aarde groeit en het Licht opzoekt in het voorjaar.
 Deze feitelijke inwijding is niet aangenaam zoals in het verleden in talrijke tradities werd uitgevoerd. Het ging gepaard met lijden, schijndood, afzien, ontbering, geslagen worden. 
Daarom is de naam ‘Goede week” een prachtige naam om in een ‘eigene octaaf’ te komen, dat wat je eigenlijk bent; de Geest zelf, Geestmens, Levensgeest in een lichaam, ons heilig Huis en Heiligdom waarin de eigen Geest zich wel kan zijn.

bron;oa. WikiGeen opmerkingen:

Een reactie posten