vrijdag 23 maart 2018

the power of choice


« As the ancient astrologers have taught us, ‘The stars predispose but do not determine.’ Yes, the stars exert an influence, but human beings have the power to resist it.
To illustrate how the stars affect us, take the example of a pretty young girl: when she meets a boy, she does not say, ‘Come with me, hug me.’ She does not throw herself at him, or even approach him; she may even feign indifference. But she makes herself attractive and strikes poses. Since the boy, of course, is not unaffected by this ploy, it is he who makes the advances. You see, even though she said nothing and did nothing, she nevertheless influenced him. Why? Because he is weak. The stars are exactly like pretty girls: they manage to awaken something in humans, and if they are weak, they succumb. The stars may inspire in us a flash of anger, for example, and we rush out to confront our neighbour. Later the stars might say, ‘But we did not force you!’ Yes, this is true, we could have resisted. »

Omraam Mikhael Aivanhovreactie van F.F.

"De sterren(stralingen) hebben veel van doen met onze keuzevrijheid.
Een mens wordt door energie doorstroomd. Met zijn manier van zijn leidt hij/zij deze energie verder. Een deel ervan krijgt richting en vorm door de keuzes, die een mens maakt. De energetische producten van de keuzes doorlopen na hun ontstaan een rijpingsproces, waarna ze terugkeren bij de oorsprong: de mens die de keuzes maakte. De kanalen waarlangs die producten terugstromen worden door de stralingen van de sterren gevormd. Niet alle kanalen die de sterren vormen hebben voor ieder mens inhoud, omdat het terugstromen alleen kan als daadwerkelijk een product aanwezig is om terug te stromen door het corresponderende kanaal. Toch gaat ook van lege kanalen een werking uit, doordat deze een onderbreking vormen van het terugstromen van producten door andere kanalen. De sterren bepalen dus inderdaad niet wat er terugstroomt, dat doet de mens zelf met zijn keuzes.

Harte groet,"Geen opmerkingen:

Een reactie posten