maandag 3 december 2018

goed nieuws voor de gele hesjes; ga naar binnen i.p.v. naar buiten

“Anderen beschuldigen van je eigen tegenslagen is een teken dat er behoefte is aan ontwikkeling. Jezelf beschuldigen toont aan dat de ontwikkeling begonnen is. Jezelf noch anderen beschuldigen toont aan dat de ontwikkeling is voltooid.”


of anders gezegd:

"Een man zonder enige ervaring met de wijsbegeerte zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen, een beginnend filosoof zichzelf, een volleerd wijsgeer echter geen van beide."

Epictetus, Stoicijns filosoof uit de eerste eeuw na Chr.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten