donderdag 13 december 2018

waan zin ik

Natuur verzuurt vooral door landbouw- meer en meer en wat heeft dat voor gevolgen in Nederland. Landbouw, nee roofbouw!
Een kort verslag
“Jansman is als dierecoloog werkzaam bij Wageningen Research. En omdat hij een medische achtergrond heeft, is hij de aangewezen persoon om onderzoek te doen op dood gevonden wild in Nederland…..
In de avondschemering lopen we over de heide naar een plek waar Jansman een roedel edelherten weet. Toen hij een paar jaar geleden verhuisde van de Utrechtse Heuvelrug naar de Veluwe, verheugde hij zich, zegt hij, omdat hij hier de edelherten en wilde zwijnen zou gaan aantreffen die op de Utrechtse Heuvelrug niet mogen leven. Een soort Utrechtse Heuvelrug plus, verwachtte hij. Dat viel tegen. De natuur op de Veluwe is er juist slechter aan toe. De enorme stikstofuitstoot in Nederland en de ammoniak die neerslaat hebben hier meer effect, omdat de Veluwse zandgronden van nature al armer zijn aan mineralen. De bodem verzuurt en lost het kalk op.

Vorig jaar verscheen kort na elkaar een aantal alarmerende onderzoeken. Vooral dat van Arnold van den Burg over de dramatische broedresultaten van koolmezen maakte indruk. Koolmezen die geen gezonde eieren en jongen meer kunnen voortbrengen in het onderzochte gebied op de Zuidwest-Veluwe. Beelden van eischalen die te dun zijn en van jongen die hun botten breken in hun nest. En van slakken die geen huisjes meer kunnen maken. Oorzaak: kalkgebrek.
Maar eigenlijk heeft alle flora en fauna op de Veluwe en op hogere zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland (en de duinen) te lijden onder de stikstofuitstoot, die vooral wordt veroorzaakt door de intensieve veehouderij. ‘De heide wordt gras, bijzondere plantjes verdwijnen, eiken gaan dood, met insecten gaat het slecht’, zegt Jansman. ‘Alle grote vogelsoorten hebben het sowieso moeilijk. Er is te weinig voedsel.’ Wat ook niet helpt, zo liet een ander onderzoek zien, zijn de houtkap en houtoogst. Het afvoeren van al die voedingsstoffen is slecht voor de bodemvruchtbaarheid.
Al met al een treurig beeld. Het beeld van een weliswaar groot, maar nogal armzalig en versnipperd natuurgebied. Met wilde zwijnen en edelherten, dat wel. Maar die zijn hier ook ooit uitgezet voor de jacht, ze zitten hier net zo opgesloten als in de Oostvaardersplassen, en meer dan de helft wordt ieder jaar afgeschoten. De arme zandgronden en de bossen op de Veluwe zijn niet eens de ideale biotoop voor deze wilde dieren, zegt Jansman. ‘Normaal gesproken migreren edelherten door het jaar heen, tussen voedselrijke uiterwaarden en graslanden en hogere gronden met beschutting en mastbomen. Maar dat kan dus niet.’


https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2018/caspar-liep/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten