zaterdag 23 februari 2019

BwM’er: wordt nu eens een bewust wakker Mens

Al enkele jaren wijst m’n vriend op het gebeuren dat we in een nieuwe fase van subtiele bezetting zijn gekomen en de mens in een nieuwe technologische bezettingsfase is gekomen. Eerst was de westerse mens bezet door haar collectieve christelijke religies en nu door technologisch materialisme. Beide hebben ze gemeen dat ze planeet onvriendelijk zijn,  onderdanen zoeken, indoctrineren en afhankelijkheid creëren en niet willen dat je een bevrijd individu wordt.

We spreken hier van een proces van ‘denaturering’ van het aardoppervlak in gebalde menselijke populatie centra. In de middeleeuwen is dat al begonnen in de steden waarbij zij subtiel energetisch en materiaal het buitengebied leeg trokken. Een proces dat   mondiale vormen heeft aangenomen.

Hierbij de ‘wet van zeven’ die ons parten zal gaan spelen.

1. De antenne-mens
Door het gebruik van internet en mobiele telefoon is er een nieuw type mens ontstaan met een zwarte bol boven het hoofd met een zwarte antenne, die aangestuurd wordt door het type onvrij makende buitenaardsen.

2. Overstijgende negativiteit
in gebieden met subtiele negativiteit ontstaat door interactiviteit met andere subtiele negativiteit een overstijgende negativiteit waarin heel technologische buitenaardse wezens wonen die invloed hebben op de vrijheden van het mens-zijn. Hij nam dat waar in een nieuwbouwwijk in het Gooi dat op zo’n overstijgend negatief veld staat.

3. Regeneratieve Natuurprocessen worden verstoord
Het netwerk van masten van zendmasten zorgt er voor dat  kristallisatie processen in de atmosfeer worden verstoord en daarmede de reinigende werking  van ons leef veld door aether krachten.
Ook in de aarde ondergrond wordt door water onttrekking, lozingen, delfstoffen winning, aardwarmte onttrekking de aardebovenlaag verstoord die reageert op deze verandering door terugtrekking van voor de mens vitale aardevelden.

3. Oude natuurwezen soorten trekken weg
Oude subtiele natuurwezens trekken zich terug in landelijke gebieden en bij voorkeur waar de mens minder actief is, dan wel in de aarde of hoog in de atmosfeer.
Ik merk dat recent bij mijn onderzoek naar bijzondere sferen in het Friese gebieden.

5. Minder aetherkracht
Het menselijk veld wordt steeds meer belast en minder vitaal met minder natuur aether, waardoor de mens minder wakker en bewuster kan worden.

6. Elementen lozer leven
De mens is meer een meer een stadsmens en binnen mens en onttrekt zich bijna volledig aan buiten fenomenen.
Het direct contact met de elementale krachten als echt vuur, pure aarde, schoon water en schone lucht wordt zeldzamer.

7. Doorstraalde huizen
Onze woningen zijn energetisch  overbelast, hebben een te chemisch binnenklimaat  en zijn doorstraald met wifi en andere velden. De genezende diepe slaap kan vaak niet optreden.

Een andere natuurwet die voor het voorgaande geldt heet; voortdurende verarming leidt tot  revolutie (uitspraak van Marx?). Aan elk proces komt een keer een ommekeer. Begin nu met je om te draaien!


De strategie van isolering van de ouden is een heel oud principe:
“Onze leermeesters stellen dat je dat druïde-achtige in principe over de hele wereld kunt vinden en hij drukt dat zo uit: “het is jammer, maar ze zijn verloren.” Hij bedoelt dat ze vaak vereenzaamt zijn en geen binding meer hebben met de bevolking. Hij vindt dat jammer, denk ik. Verder besteden ze niet veel aandacht aan hen. Hij vertelt ook niet of ze van hen geleerd hebben. Hij weet er namelijk best veel over. Mijn indruk is dat hij het zielige mensen vind omdat  ze geen , namelijk geen binding meer hebben. “
Uitspraken van een kathedraal bouwmeester uit de late middeleeuwen van een tempelieren kathedraalbouwschool
Intern regressie onderzoek kathedralenbouw
Geen opmerkingen:

Een reactie posten