zondag 24 februari 2019

Een persoonlijk relaas van een Rk missionaris in het Noord Groningse Iers christelijke gebied Fivelingo, 10e eeuw

 Het pad van de ziel
De  schoonheid van de beginnende oude dag is dat je terug kunt reflecteren na een lange levensweg.  Eén van die reflecties betreft de vele vorige levens die gepasseerd zijn. Mijn onderzoekfase daarin begon in begin negentiger jaren. En zoals ik me ken doe ik daarin een opleiding, praktiseer het enige tijd en laat het weer los en ga er later weer anders mee om.  Al eerder had ik bij het doen van een dromenjaar in de eerste nacht een droom van drie grafzerken: één die aan het oppervlakte lag, één dieper in de aarde met gotische teksten en één nog dieper met een onbekende taal. Het pad van de ziel.

Oude sterfervaringen verwerken is nog steeds een bewustzijnsdaad van me. Ze manifesteren zich in actuele werksituaties, dromen, ontmoetingen met mensen en plekken en vooral in contacten met vrienden.

Fivelingo geomantische bezoeken
De laatste maanden ben ik weer in het noord-Groningse actief in het kader van een diepte onderzoek naar de Friese cultuur. Eind 2003 tot begin 2005 heb ik daar een geomantische onderzoekcyclus van minstens 12 dagen gehad. In dit jaar ben ik weer gestart en liep een nog niet herkend vorig leven tegen het lijf van een missionaris in de 10e eeuw, de periode na Liudger en zijn bekeerde bard Bernlef.

Eerst een ander Christendom
Nu bezocht ik plekken in Fivelingo die met destijds te maken hadden. Een gebied waar het paganistische Christendom al eerder vanuit Ierland en Schotland zaad had gevonden waar je weinig over leest. Dit Keltische Christendom is in het Noord-Groningse nog goed merkbaar in de sferen, oude verhalen en belevenissen van lokale mensen die nog spreken over ‘Engeland’, de doorstrekkende spirituele gasten en m’n vriend, die afstamt van een zwanen ridders familie, noemt ze nu Ieren die hun andere christelijke verhaal van liefde en Natuur inwijdingen verkondigden i.p.v. het volgen van een oud woordboek –de bijbel- van een veraf Joods volk , dat niets moest hebben van de Natuur.

De lange lijdensweg van Rk christianisering voor de oud Friezen
Het is een historisch gegeven dat Latijnse christianisering van het Friese cultuurgebied een proces is geweest van lange adem.
Het proces nam ruim drie eeuwen in beslag: van de tweede helft van de zevende die startte met Willibrord tot het begin van de elfde eeuw.  De Friezen gaven pas in de loop van enkele eeuwen hun Germaanse religie op voor het christendom, de religie van de Franken, hun vijand.
En in de elfde eeuw begon een nieuwe ronde van christianisering door de vestiging van kloosters naast de reeds aanwezige kerken bouw. En zo bleef het maar doorgaan, de continue verandering /indoctrinering van de Friese geest,  het land en de cultuur tot wat het nu is.

de verlegging van de heilige richting van het noorden van de Noordvolkeren  naar het oosten en Jerusalem en als we niet goed uitkijken naar het zuid-oosten van de andere agressieve religie naast het christendom en de joodse, de Islam

Er zijn wat zendingen geweest vanuit missionaire centra als Utrecht en Duitsland: Werden, Bremen en Munster, die door het nieuwe lokale gezag van de Franken, de latere Hollanders soms door overreding, dan wel door christelijke magie van religieuze voorwerpen, dan wel door het zwaard tot ‘kerstening’ kwamen. 
De onderdrukking zette zich later voort via de kloosters die eigenlijk grote 'kolchoz' boerderijen waren in de katholieke hierarchie, en later  de lokale jonkers, de herenboeren en nu de multinationals die via aardgaswinning het gebied met de materiele onttrekkings systeem naweeën laten zitten.
Maar het is nog steeds zo’n mooi gebied! En om het gebied te steunen, bezoek het eens bewust!

Wat persoonlijke missionering details
Terug naar de 10e eeuwse missionaris in de tijd dat de raids van de Vikingen de RK christenen het behoorlijk moeilijk maakten om hun oude geloofsgenoten eens tot een ander inzicht te brengen.

Waar kwam trouwend de impuls vandaan om te christianiseren, vroeg ik me af op de heilige wierde in Groningen? “De volken hier in het noorden waren heel primitief, wild, moordzuchtig en wreed. Pacificatie was nodig met de middelen die toen voorhanden waren: sterker geweld, missionering, zwarte magie (vloeken). Anders was er geen ‘vooruitgang’.”
Dus naast blijvende christianisering, hardere magie en ‘strijd geomantie’, om hardnekkigheid te doorbreken zocht ik Nieuwe krachtpunten  voor kerkbouw om af te leiden, de  tweede generatie kerkstichtingen.

Mijn leerschool had ik in de stad Utrecht en bestond ondermeer uit het hanteren van Latijnse kettingvloeken  naar oud gebruik, vanuit Utrechtse plekken zelf voor het afdichten van boven sferen toegangen. En eenmaal ter plaatse de pleksfeer afdichten in haar aarde-verbinding.

“Rotton”
We bezochten laatst ook de plaats Rottum waar rood aardvuur zich manifesteert en de naam Rood-heim (10e eeuw) vandaan komt.
Uit de oude verhalen is bekend dat hier door Liudger een heiligdom van wel 100 heidense beelden is verstoord , die deels zijn afgevoerd naar Utrecht.
Een waar Fries- Gronings machtspunt dat ik kende toen ik het bezocht en in me opkwam:
Ken ik deze plaats: nee, te heidens en ja; heel veel veroordelingen.   ‘Heel, heel veel volharding’. Ik heb hier wat afgevloekt.
De plek zelf gaf me nu aan:  vergeef jezelf en kom van m’n schoonheid genieten.
Als ik naar de wierde loop over hett mooie voetpad zegt een stem: ‘stop: te onrein! ‘(moest eerst vloeken ongedaan maken of is het veld  nu te onrein?) Na enige tijd hoor ik; ‘je zonden zijn je vergeven.  Voor christenen was ik een heilige, voor Friezen een last!’
‘En kijk eens naar de ondergrond? ‘Verbinding met aarde ondergrond kapot gemaakt; met een aarde-ontbindingen vloek.  Boven is ook ‘ een Utrechtse schil’ om de instroom te belemmeren.
Naja, spiritueel herstelwerk was aan de orde.

Een dodelijk einde na een korte fase van werken in de vreemde
Enkele dagen later kwam in me op dat ik door een Friese lans op deze grote wierde was gedood. Ik reed te paard op die terp en een lokale man wierp het wapen in m’n rug. Pijnlijk en een korte dood. Ze mochten me daar trouwens niet. Degenen die het toen deed ken ik nu als ziele broer,  die hangt bij een Groningse vriend. Het kan verkeren.

Opzeggen van contract met de RK kerk
Gisterenavond lag ik in bed te mijmeren over al m’n levens in dienst van deze Rk groot macht: de Friese missionaris (10e eeuw), de Duitse kruisridder (12e eeuw), de kerkenbouwer in de zodiac van Glastonbury, de katholieke roverskapitein in Duitsland (dertigjarige oorlog 17e eeuw), de kerkelijke alchemist in Praag en de Schotse vrijmetselaar bouwer in Roslin.
Tijd om eens definitief te stoppen met het ‘latijnse kruis’ mechanisme  in m’n systeem.  Wie volgt? Een droom in de nacht beloonde me voor deze fundamentele daad.

En machtsmagie in iemands subtiele systeem herken je door een omgekeerd pentagram. Vele, vele religieuzen, zelfs de dalai Lama, de paus, dominees en priesters  hebben dat helaas.
Geen veroordeling maar een herkenning
En herken ook hoe moeilijk het is voor de hoogste rk geloofsgenoten
om hun eigen daden tegen de mensheid onder ogen te zien.
En hoe is het met uw kruis of omgekeerd kruis ergens is uw systeem?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten