zaterdag 2 februari 2019

Je bidt tot de goden en je ontvangt de demonen

Het is goed vrienden te hebben die je subtiel willen en kunnen waarnemen.

Gisteren was de opmerking van een vriend: wat zit er nu boven je hoofd (in je lucht element)? En hij laat het me raden en zien, daar als het benoemd wordt komt het eerder in de waarneming.

Ik was die dag daarvoor op een besneeuwde berg geweest en dat had iets in me losgemaakt in het aarde-element. Iets was vrijgekomen  in het element dat het minst helder is!
Ons subtiele omgevende lichaam is namelijk de manifestatie, het manifestatieveld,  van ons gehele zielen leven waar tijd en ruimte hun sporen hebben achtergelaten dat zich op voor ons plotselinge momenten zelf kan manifesteren in ons fysieke lijf.

M’n vriend weet het vrijgekomene juist te benoemen en waar het vandaan komt. Dat helpt me, want ik moet het wel zelf oplossen! Het is immers mijn onverwerkte pakje.  

In dit geval was het een Incaleven in het eerste millennia voor de jaartelling,  in de bergen. Daar gold het geloof in de berggoden,  die hoog in de toppen leven leidend zijn. Als je als je daar zo geleerd hebt tot hen bid, krijg je als ongeoefende geen goddelijk inzicht maar het tussenveld dat je raakt; het demonenveld dat die mensen daar zelf collectief geschapen hebben.  Het ontzag voor de ‘goden’ opent je systeem, en floep je bent onder hun invloed, omdat je ze onbewust hebt aanbeden, en geen onderscheid kon maken.
Bij het sterven neem je deze demon mee op je levensreis in een volgende incarnatie en  kan als  gemanifesteerd karma bij geboorte of in dat leven zich manifesterend in relaties, personen die je ontmoet, ziekten, hindernissen, verlies e.d. of in een beperkte wakkerheid.

Wat kun je hier uit leren?  Bijvoorbeeld om je niet te snel over te geven aan een ander, ontzag biedende, in een meditatie, een tijdsgeloof of  een verslavend materiegoed:4G en 5 G systeem, internet, mobiele telefoon e.d. . Voor dat je het weet zit je ‘in de ban’ en verlies je je vrije wil en wordt je ingeperkt: je verliest je helderheid en je voed systemen waarvan het maar goed is dat je niet weet dat die er zijn.
Dus wees helder en geef vooral je autonomie niet uit handen aan iets.

Overigens een helder iemand is niet altijd helder in alle vier elementen. De aangever is bij mij vooral helder in het element Aarde en een ander in het element Water en in mijn geval in het element Lucht waar het losgekomene zich laat merken in het element dat mijn sterkste waarnemer is; het gevoel..
En heb een netwerk dat je helder maakt in het subtiele.

met dank ..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten