vrijdag 8 februari 2019

Gedenk de waterkringloop en maak het niet ‘onklaar’!


Delta-Neder-Friezen  Mondingen-land

This map are the work of Hungarian cartographer Robert Szucs

Nederland als deltaland is gezegend met de doorstroom van verschillende grote rivier systemen. In het zuiden de Schelde, dan de Maas en dan de Rijn. De Rijn werd in de oude tijd gezien als de geboorte, de Maas als het leven met haar inwijdingen en de Schelde was verbonden met de dood.

In het midden en oosten van het land stromen de andere systemen uit Duitsland als IJsel, Regge, Dinkel, en Eems. Dan heb je nog de talrijke kleine eigen watersystemen zoals in het Friese gebied de Fivel, Hunze, Lauwers e.d.

Een heel groot achterland voert water door ons land naar de Noordzee, meevoerend de subtiele kwaliteiten en de subtiele afvalstoffen naar de reinigende Noordzee die het weer in een grotere Zee brengt.

De ‘fysieke stroom’ van zoet naar zout en van boven naar beneden
Dit bloedsysteem van de aardehuid voert de van boven komende waterstromen weg aangevoerd via grotere Watersystemen die via verdamping op het aardoppervlak de gassen in de hogere lagen brengen en door de ijle sferen worden bekrachtigd en gereinigd en afgegeven als ijs, sneeuw, regen. Deze grote kringloop ondervindt momenteel schade door de 'frequenticering' van de atmosfeer door mensen met zendmasten, radar, satellieten. Als zo dadelijk veel satellieten worden gelanceerd voor het nieuwe 5G netwerk zal de kristallisatie van deze waterkringloop in gevaar komen en zal het reinigend vermogen dat Water geeft in ons mensensysteem aanzienlijk verkleinen; de kristallisatie stopt en daarmede…..

De ‘wijze stroom’ van zout naar zoet 
Een andere kringloop is die van het energetische waternetwerk waar de trekvissen, zoals de zalm voorheen in leefden; stroomopwaarts meevoerend het zeeveld, gaande voor het paaien bij de bron. De Water Ieren eerden daarom de zalm en niet zoals wij 'verland' zijn de uil om haar wijsheid.
Bekend is dat door vele fysieke maatregelen in rivierbeddingen deze terugstroom energetisch wordt geblokkeerd met de daarbij horende uitwisselingen van vis trek.  In Nederland  is in het Zeeuwse daar een kleine opening gekomen, doch vissers –immer die roversbende!- pakt snel deze trekvis weer in haar netten.

De spirituele waterstroomde delta-mondingen vagina uitstroom wordt bevrucht door de grote Zee
In de geest zijn de bronnen de plekken van geboorte waar het water uit de aarde stroomt en deze kwaliteit meegeeft met de waterstroom naar de zee waar het via de lucht weer terug komt naar de bron in het middel- en hooggebergte.
Het Fichtelgebirge waar ik woon, is zo’n groot geboorte gebied waar naar vier hemelrichtingen bronrivieren wegstromen. Voorheen noemde men het niet voor niets hier het paradijs! Voor de Rijn is het de Witte Maine die hier haar bron gebied heeft, dat zich westelijk verbindt met de Rode Maine, die als één rivier uitmondt in de Rijn.
Vorig jaar droogden de bronnen in het middelgebergte op wat sinds mensen heugenis niet heeft plaatsgevonden. De spirituele kringloop was verstoord. Gelukkig is deze winter weer veel sneeuw gevallen in het hoge gebergte!

Het water is zo belangrijk voor ons lichaamspak en de natuur die we brood nodig hebben dat eerbetoon op zijn plaats is. Wees je daarvan meer bewust en verzet je tegen de bedreigingen van de grote waterkringlopen. Houd ze zuiver ander wordt het hier op ons niveau een nog grotere hel.

Als ik met de auto een rivierstroom kruis groet ik als ik kan de rivier stroom uit dankbaarheid en voel dan daarna dat het rivierlichaam de auto en de inzittende(n) reinigt.
Als ik met de kinderen de lokale rivier oversteek, houd ik altijd even stil en dank de rivier voor haar aanwezigheid. Soms geven we het kleine kadootjes.

En en en  …zet meer je handi uit om dit demonische systeem niet te steunen en de electra autorijders van Tesla zijn ook niet goed af door deze niet juist gestuurde man met zijn duistere produkten!
We aanbidden de verkeerde mensen! Wat jullie 'voortuitgang' noemen is achter-uit -gang

Met dank aan m’n vriend die de input geeft!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten