donderdag 7 november 2019

Geomantische invalshoeken en valkuilen in het kleine Avond Morgenland: een spiegeling.


Als je al meer dan bijna veertig jaar soms te nieuwsgierig op het pad van geomantie bent, heb je veel meegemaakt.
Mensen die op m’n pad kwamen hadden wel steeds elk hun eigen insteek, die je grofweg zou kunnen noemen het bezoeken van specifieke Plekken (een Ruimte emotie fenomeen) en haar subtiele fenomenen (tijdsfenomeen) met accent op:

1.De ogenschijnlijke Eigen Ervaring:
1.     Het bezoeken van kracht- of cultusplekken om te ervaren wat dat nu met je doet.
Neveneffect: gezogen worden in de tijds illusie (continuïteit), het Onaardse en het ‘even geluk’ buiten je. Het niet herkennen van de momentane eigen buiten-binnen fenomenen en onbegrip dat het vereist een lange weg van zuivering om in de Heelheid te komen.
Een overaccentuering van gevoel (aarde), emotie (water) en intuïtie (vuur) en onderwaardering van denken (lucht) en integratie van alle vier elementen.

2.     Cultuurbepaalde fasen fenomenen aanhangen en kopiëren en herintroduceren zoals in sjamanisme, feng-shui, e.d.
Neveneffect: introduceren van soms niet plaats gewenste cultuurinvloeden in een andere context en niet herkennen van cultureel toen eenzijdigheid, manipulatie.

3.     De narrigheid van de docent, voorganger of andere leider die graag volgers heeft die zijn toko draaiende houden.
Neveneffect: scheppen van volgers, goeroes die zich isoleren in hun landtoko en geen spiegeling meer krijgen of dulden en soms bewust blijven hangen in de ‘toentijdruimte’.

4.     Een te sterke eigen mensgerichtheid en het overkleine ikje.
Neveneffect: persoonlijkheid stoornissen, gemis aan transpersoonlijke en inzicht in het Grote Geheel en vooral de eigentijdse maatschappelijke problematiek!


2.  Subtiele energetische fenomenen in de veelheid van manifestaties, projecties en gemaakte deurtjes:

5.     Onderscheiden van verhoogde energieniveaus.
Neveneffect: gevangen zitten in een veelal zelf geijkt systeem


6.     Onderzoek en beïnvloeding van natuurlijke fenomenen die bestempeld werden en worden als negatief voor de mens (aardstralen, breuken, wateraders) of eenzijdig positief
Neveneffect: onjuiste balans tussen de voor- en nadelen van een natuurlijke aard en het eigen standpunt daarin)

7.     Inventariseren en karakterisering van Aardenetwerken en Lichtlijnen, leylijnen
Neveneffect: voorheen tijdsmetingen in plaatsgeheugen van wat eens was en nu niet meer. Onjuiste tijd interpretatie en de subtiele interventie van de onbewust blinde vakdocent.

8.     Bewuste manipulatie van allerlei subtiele fenomenen ten bate van de aanvrager
Neveneffect: groter karma en niet betrekken de effecten op het grote Geheel.

9.     Technische stralingsfenomenen vanuit de techniek en elektriciteit
Neveneffect: te sterke negativisering van nieuwe fenomenen, die in de mensheid ontwikkeling op ons pad komen en het schijn vertrouwen dat technische oplossingen helpen. Hangfenomeen in de toen tijdruimte.

10.   Zoeken naar Lichte plekken en veranderen van donkere plekken
Neveneffect: niet herkennen of overwaarderen van de waarde van te sterke polariteit.

11.  Zoeken naar een spirituele ontwikkelingsweg op oude energetische plekken
Neveneffect: niet kunnen omgaan met de eigentijdse hoofdstroom en grote hang naar het verleden.


3. De belevendigingen in het subtiele:

12.  Contact met de Ongeziene andere Wereld
Neveneffect: de specifieke lokaliteiten fenomenen, het niet herkennen dat het gelijke trekt naar het gelijke en ‘de eigen bezettingen in tijd en ruimte als spiegel’.

13.  Bezoeken en herkennen van de subtiele wezens werelden in haar grote schakering
Neveneffect: kleine specialiteit van enkele soorten (engelen, specifieke elementale wezens) en niet herkennen van het Grote Geheel in het zeer brede spectrum van Licht naar Donker naar Zwart en het fenomeen van illusie.  Eenzijdigheid in het zoeken van ‘licht’ wezens en demonisering van andere natuurlijke fenomenen.


4. Het eigentijdse

14.  Herkennen van nieuwe Geheel fenomenen die in deze tijd in het spirituele geschapen, geboren worden.
Neveneffect: overwaardering en dogmatisering met volgers van een eenzijdige voorganger blik in het ogenschijnlijke Grote Geheel.

15.  Herkennen van de eigentijdse subtiele neven effecten van eigentijdse keuzes van telecommunicatie (datacenters), energieopwekking, productiewijzen e.d. Weinig research en interesse in en vereist behoorlijke Helderheid.
Neveneffect: demonisering.

16.  Overwaardering van oude spirituele fenomenen en haar energetische vormen.
Neveneffect: blijven hangen in de toenmalige tijd, ruimte en materie en gemis aan helderheid van Geest.Het blijven allemaal zoekers in het grote geheel en ik zoek graag mee en speel verder.
Overigens m’n vriend H.J. zette me 40 jaar geleden letterlijk op het geomantische pad door me uit een groep te plukken en me op twee plekken plaatste en vroeg: wat ervaar je.? Vervolgens gaf hij me advies het pad van de geomantie te volgen. Recent ontdekte ik dat vooral natuurmystiek meer mijn eigen pad is los van bestempeling, beïnvloeding en herhaalbaarheid.
Met dank aan al die duizenden spiegel ontmoetingen van mensen, plekken en fenomenen. En ik blijf doorgaan met spelen naast m’n taak als vader, plekbeheerder, vuurstoker en bouwer en en  en....
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten