donderdag 28 november 2019

‘Godenvondst’ in wierdegrond van Rottum, maar welke Godheid?


In de collectie van het Groninger Museum bevindt zich dit bronzen Romeinse beeldje afkomstig van de Groningse  wierde Rottum, met Object number 1916-01-0001
·       Title: Mercurius (Rottum),
·       Creator onbekend
·       Description
Bebaarde man, met geldbeurs hangend aan zijn rechterhand, en een onbekend voorwerp in de linkerhand. Het linkerbeen staat recht onder het lichaam, het rechter is licht naar achteren gebogen. De rechterarm is gebogen, de hand, een geldbuidel vasthoudend, is tegen het middel gedrukt. De linker onderarm is omhoog gericht, op de platte hand ligt een onbekend voorwerp: plat, ovaal met een geschulpte rand. Het hoofd is achterover gebogen. Oren zijn niet te zien. Het haar ligt plat op het hoofd. Om het gezicht een ringbaard. Gevonden in de aarde afkomstig van wierde van Rottum. Dit duidt op handelscontacten van de wierdebewoners met de Romeinen of op een souvenir van een reis naar Romeins gebied.
·       Production period  Romeins
·       Object name beeldjes
·       Material brons
·       Dimensions hoogte: 8.5 cm

In de publicatie “Terpen tussen Vlie en Eems, II”,  van VERENIGING VOOR TERPENONDERZOEK TERPEN TUS'SEN VLIE EN EEMS EEN GEOGRAFISCH-HISTORISCHE BENADERING DOOR H. HALBERTSMA Conservator bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
J. B. WOLTERS GRONINGEN 1963 wordt op pag. 59 melding gemaakt van fig. 10. “Bronzen Silenus-beeldje uit Rottum” (Gr.). Hoogte 8,5 cm. (Groninger Museum, Groningen. Tekening G.J.de Vries). 

De provinciale archeoloog van Groningen Michiel Rooke schrijft me vandaag:  “t.a.v. het beeldje geloof ik eigenlijk wel in de Silenus. De buidel kan natuurlijk zowel een geldbuidel (Mercurius) als een wijnzak (Silenus) zijn. Het andere object kan ik zo 1-2-3 niet met zekerheid duiden, maar ik ben best bereid om daar een krans van klimop in te zien (Silenus).”

Kan iemand uitzicht bieden op wat wat is?

Foto's Groninger Museum


Geen opmerkingen:

Een reactie posten