zaterdag 21 januari 2017

De onverwerkte ervaringen plaatscircel van een plek


Goedemorgen

Heel vroeg in de koude, buiten is het zekert 15 – 20 graden onder nul, zittend in m’n kamertje.  Ontdek wat hindernissen boven en onder dat met vervloekingen heeft te maken. Ah m’n jaloerse buurvrouw, ah de lokale hervormde kerk . Dat was wat kort de bocht maar soms duurt het een tijdje om bron te vinden, het tijdbestek en het te lossen. Het is wat om anders te zijn in een ander veld!  Een hele opgave om standvastig te blijven, moedig vooruit wat er ook gebeurd.

Dan de plek hier, de subtiele elementen zijn niet zo op z’n plek. Vaak is er wat in tijd en ruimte gebeurd dat wakker is geworden. Elk moment kan er wat boven komen drijven. Het onverwachte leverde een plaats storing op in de 10e eeuw AD, dat in de nederwereld een ‘onverwerkte prop’ vormde. Een man die opgangen is door de pas hier zetelende Franken heersers. Een oude Slavisch priester trouw aan z’n traditie moest het ontgelden. Hij beheerde het lokale heiligdom bestaande uit zes eiken met een centrale offerplek, gewijd aan Odin. Slavische riten waar de christen Franken niets mee van doen wilden hebben en het genadeloos knechten. Het ziele stuk ging weer terug naar m’n buurman die eens die man was en om die reden weer hier geïncarneerd is om z’n oude stuk te ontmoeten.

Maar waarom steeds dat onopgeloste in de nederwereld zoeken dat drukt in de middenwereld? Kun je dat ook doen met positieve ervaringen? Neutrale? Natuurlijk doch sterke in-drukken- vormen trekkrachten in een andere tijd op dezelfde plek en aardematerie.

Ik ontdekte dat je de negatieve sterke indrukken kunt categoriseren in een cirkel van ervaringen die blokkaden geven in de nederwereld, de onverwerkte ervaringen plaatscircel. Deze bestaat hier uit de volgende componenten:
- onopgeloste moorden. Naast de bovenstaande kwamen er nog twee naar voren. Kort rond 1700 toen het huis hier al stond zijn twee menen opgehangen in de remise in een hoek die nog steeds niet prettig is.  Ze kwamen uit het oosten naar deze oude heilige plek om het te eren en de ridders die hier  tijdelijk waren moesten daar niets van hebben. En dat deden ze zonder medeweten van de eigenaar die niet thuis was. 
Een tweede voorval was veel verder in de tijd zo’n 4300 jaar geleden dat een handelsman overvallen werd en gedood. Deze ziel heeft later het eerste stenen huis op deze plek eind 17e eeuw gebouwd op zijn oude moordplek.

- vloeken; de monniken uit Waldsassen hebben rond 1100 de hele omgeving van dit huis met de huidige kerkplek vervloekt  tegen de oude riten en de ‘duivels’ daar dit oude rite plekken waren.

- negatieve riten. De laatste moord ging ook gepaard met negatieve riten zoals water-vervloekingen.

- veel onverwerkt sterven van bewoners op de plek, beter gezegd  een niet voltooid leven hebben geleefd op de plek. Dat waren er heel wat die in de middenwereld hangen en verbonden zijn met de plek. Zielen die op een bepaald moment weer terug kunnen komen.

- en het grootste segment was ‘Ontrouw aan de plek en haar bestemming’. Veel gedrag in het verleden door mensen was niet in overeenstemming met de intentie van deze plek, waardoor de plek, de Natuur met haar geosfeer, biosfeer en noösfeer reageert.  Nu kan ik de draad weer oppakken en goed luisteren naar de plek, het plaatswezen, de genius loci.

De plek heeft niet zo last gehad van brandschatten, verdrijving, inslag van bliksem, meteoriet,  e.d. Maar dat kan op een ander moment wel weer bovenkomen. Het bovenstaande is de agenda van het momentum!

Al dit lossen van het verleden is nodig om het hier en  nu open te kunnen ontvangen, daar verleden je bindt aan het onverwerkte en dat uitdrukt in responses e.d.
Toch een pleidooi om het onverwerkte schijnbaar negatieve te omhelzen. En weer wat geleerd!

en wil je weten hoe het met jouw woonplek is over invloeden uit het verleden, neem contact op.

-

Geen opmerkingen:

Een reactie posten