donderdag 12 januari 2017

Wieringen boeren destijds geselecteerd op basis van NS gedachtengoed?

Een vriend heeft in de regio Noord-Holland  in zijn arbeidsleven gewerkt  en hij hoorde van Wieringens dit verhaal. Bij de selectie van de te vestigen boeren na de drooglegging van de Wieringermeer  in 1938 werden eenzijdige selectie criteria gehanteerd; ze mochten geen lichamelijk of geestelijke afwijkingen/klachten hebben. Een soort übermenschen wat past in de NS tijd gedachtengoed van Duitsland. 
Deze eenzijdigheid geeft een reactie in het noösfeerveld van het oudtijds zeer positieve eiland.  Ik verwonderde me er al over dat de zuidkant van het eiland onderwereldsfeer uitstraalde.
Officieel is over deze menskeuzes niets meer bekend alleen in de mondelinge overlevering. Kan iemand dit verhaal bevestigen?

De NO polder is in de oorlog drooggelegd en daar is de selectie van boeren meer gericht geweest op beroeps kwaliteiten i.p.v.  zuivere
raskenmerken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten