dinsdag 24 januari 2017

Het cadeau woede


Boosheid is een fenomeen dat  nu alom zichtbaar is van hoog tot laag.  Kijk maar eens naar de gezichten om je heen In Duitsland speekt men zelfs van het fenomeen  Wütburger.

Het past niet altijd in onze cultuur om boosheid direct te uiten. Ik heb het in de leertijd als Osho sannyasin ook moeten leren om uit de culturele calvinistische demp code te komen. Het is immers ook energie die verschillende goede boodschappen heeft; een grens stellen, ongenoegen uitend, beschermend e.d.

Nu heeft woede tenminste vier aspecten die je na afloop van een woede cadeau kunt onderzoeken in de bezinningsfase:

- fysiek in de vorm van een uiting van lokale pijn, die vaak diep verborgen zit achter woede en verdriet. Als reïncarnatie therapeut weet ik dat dat punt een werkelijke fysieke wond kan zijn geweest uit een dodelijk aflopend vorig leven.
- emotioneel; woede als primair uitgaande emotie is een  uiting dan wel een uitdrukking van dat wat er emotioneel en/of mentaal achter kan zitten. Woede kan bijvoorbeeld ook actief verdriet  zijn en verdriet inactieve woede!
- mentaal:  een controle fenomeen van een vastzittende beeld/gedachtenvorming in de Mind. Als buiten iets niet klopt met de binnenwereld reageert het systeem bijvoorbeeld met boosheid/woede. Ervaren machteloosheid kan zich ook uiten in woede.
- spiritueel; als je vrijheid in het geding komt kan het systeem reageren met woede. In bijvoorbeeld het geval iemand je wil binden en je vrijheid wil ontnemen gaat iets in die mens reageren.
- subtiel; de boosheid die iemand naar je uit of dropt kun je weer doorgeven –al of niet aangevuld met eigen onbewuste inhouden- aan anderen en er ontstaat een keten van boosheid.
Een subtiel boosheidswezen kan ook iemand aanzetten tot boosheid waardoor dat wezen dat bij je huist weer wordt gevoed.
In de oude strijders tradities legde men bewust verbinding met dierlijke woede archetypen om die om te zetten in fysieke actie door de  toen geaccepteerde ‘blinde razende woede’.

Boosheid in relatie tot een bepaalde persoon over en weer kan te maken hebben met een relatie aspect uit een vorig leven –oud zeer-  ervaringen in dit leven en machtsverhoudingen.

Zelf kom ik uit een familie dat in mannelijke veehouder lijn de leden heel erg op hun vrijheid zijn gericht en een relatief onafhankelijke positie innemen in de gemeenschap. Mijn vader gaf al heel jong aan me de boodschap door: ‘jij moet leren en geen boer worden’ Hij gaf me daarmede ook de vrijheid om niet teveel werk verplichtingen te hebben op de familie boerderij.
Ook was hij eigengereid daar hij zijn eigen tijdritme koos in de collectieve boerengemeenschap. Hij wedijverde bijvoorbeeld niet wie als eerste de melk aan de dijk zette. Mijn mannelijke voorouders hadden gelukkig de vrijheid om veel in de biosfeer te zijn, buiten om daar hun werk te doen en ik ben ze daarvoor zeer dankbaar .
De Friese voorouders hadden ook de code; beter dood dan slaaf.

Vrijheidsbewustzijn is een groot goed waar ik nog steeds me voor inzet..Deze advocaat kwam in de gevangenis terecht voor het maken van een selfie
Advocaten worden in China willekeurig opgepakt

Het is vandaag de Dag van de Bedreigde Advocaat, een beroep dat het niet overal in de wereld even makkelijk heeft. In China bijvoorbeeld, waar de overheid willekeurig mensen oppakt onder het mom een 'bedreiging voor de staatsveiligheid' te zijn. Yu Wenscheng kwam in de gevangenis terecht voor het maken van een selfie. Hij is tegenwoordig fel strijder voor de mensenrechten in China. 'In die gevangenis ben ik herboren als strijdbaar mens.'
Gedenk vandaag eens deze bedreigde personen waar andere machtigen/machtelozen boos op zijn!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten