donderdag 5 januari 2017

Villa Sophia Rondbrief Januari 2017
 Ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal. 
(Evangelie van Lukas, 2,10)


Mijn goede kennis Roger Pincham schreef in zijn kerstboodschap: De mensheid boekt de beste vooruitgang en ontwikkeling wanneer het leiderschap en de regering stevig zijn gegrondvest in de meest wijze, de meest vooruitziende mensen met het minste egoïsme. De mensheid is gedoemd tot vreselijke pijn en lijden wanneer zij geregeerd wordt door hebzuchtige en op macht beluste wezens die niet het minste respect willen opbrengen voor de vrijheid van anderen. Hier ligt een keuze waar we niet aan kunnen ontkomen. Wij weten allemaal wat de uitkomst van die keuze dient te zijn. 

 Dit principe om ruim baan te geven aan de meest integere en vooruitziende mensen is welbekend en is zorgvuldig uitgewerkt door Plato in zijn dialogen getiteld ‘De Wetten’, ‘De Staatsman’ en in de ‘Politeia’ (de Staat). In India worden nog steeds belangwekkende stukken geschreven over dharma als uitdrukking van integriteit en rechtschapenheid. Kenmerken van onze tijd zijn de vrijheid van het woord en de vrijheid van denken. Anderzijds is er ook de noodzaak om deze vrijheid in te perken om te voorkomen dat de wereld vervalt tot een staat van chaos, burgeroorlog en van beestachtige wreedheden zoals dit nu al een onwaarschijnlijk harde en bittere werkelijkheid is voor velen. Er zijn nog steeds lieden die menen dat het rechtvaardig is dat enkelingen welvaart en voorspoed genieten door hebzucht en macht, ten koste van de overgrote meerderheid die achter het net vist. Deze illusie gaat terug naar de eeuwige strijd tussen goddelijke en demonische krachten waar de demonische krachten op de korte termijn steeds de overhand hebben maar niet op de lange termijn. Deze strijd is herkenbaar overal aan de gang. Op persoonlijk niveau heeft de mens heel weinig in te brengen. Het Godsbesef is verdwenen, bidden is er niet meer bij en een goede opvoeding en degelijke opleiding vanuit Godvrezendheid zijn meestal ver te zoeken. Toch blijven we hardnekkig zoeken naar de ervaring van geluk en vrede. Er zijn altijd mensen geweest die over tenminste enige wijsheid beschikken, die bereid zijn om aan hun eigen comfort voorbij te gaan en die kosten noch moeite sparen om mensen uit hun staat van gebondenheid en misère wakker te schudden. Zij willen een helpende hand bieden om mensen tenminste enig geluk en enige vrede te laten ervaren en de werkelijkheid te doorgronden die zo mooi en stralend is. Omgang met deze mensen bevordert het welzijn van allen.


Paul van Oen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten