donderdag 24 mei 2018

Terug naar onze Bron na de val

In de bijbel  en vroeg christelijke teksten staat ondermeer deze interessante teksten die esoterisch juist zijn en aanmoedigen om ‘op te staan’ na de ‘persoonlijke’ val in dit ogenschijnlijke paradijs.

Efeze. 6:11-17.:
“Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. [12] Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten [Archas in het Grieks], tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen. [13] Grijp daarom naar de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. [14] Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een pantser om uw borst, [15] de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. [16] Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. [17] Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God.


Evangelie van Filippus*
14 Het zijn deze krachten die de mens met vergankelijkheid voeden omdat ze niet willen dat hij gered wordt opdat hij in hun macht blijft. 
Als de mens dit voedsel nuttigt ontstaan er offers voor deze krachten. 
En zo aten de mensen 
en brachten aan deze krachten
dieren ten offer: dat zijn: de eigen dierlijke eigenschappen. 
Het zijn dus dieren die offers brachten. 
Ze werden levend aan hen opgedragen, 
maar toen ze geofferd werden, stierven ze.
  vertaling is ongeveer die van J. Slavenburg en W.G. Glaudemans  (http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/Filippus.html)


een andere vertaling geeft aan:

11. De machten wilden de mens misleiden omdat ze zagen dat hij verwant is aan het
waarachtig goede. Zij ontnamen aan wat goed is zijn naam en gaven die aan het niet goede om de mensen met die naam te misleiden en hen te binden aan het niet-goede.
En ach, wat zijn ze toch aardig voor de mensen! Bij wijze van gunst mag men zich in
hun valse goedheid schikken.
Maar ze wisten wat ze deden. Ze wilden de vrije mens gevangen nemen en voor eeuwig tot hun slaaf maken.
Deze machten misleidden de mens omdat ze niet wilden dat hij gered wordt. Want als
de mens gered wordt, zullen er geen offers meer gebracht worden en er zullen geen
dieren meer worden geschonken aan de machten.
Offerdieren worden levend aan de machten geschonken, en ze sterven als ze geofferd
worden.
De mens echter die zichzelf aan God schenkt wordt van een dode een levende.

In de vertaling van Luttikhuizen

Interessant alles doch de eigen praxis om Oorspronkelijk te zijn is geen eenvoudige weg! En overigens: gevallen in de val door de val, hum...

*Het Evangelie van Filippus
christelijk-gnostisch geschrift, dat in een Koptische vertaling onderdeel was van de vondst van de Nag Hammadigeschriften in 1945.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten