donderdag 31 mei 2018

Recente korte perioden van euforie in Europa

Ze duren maar kort deze euforische perioden van 10 -20 jaar en worden steeds door een drama b(g)esloten:

- Vooral de jaren 1770-1780  van de verlichte achttiende eeuw, ‘The Age of Wonder’, waarin het geloof in de vooruitgang even vaste grond onder de voeten kreeg.
De Franse Revolutie in  1789 en vooral de Terreur van 1793  helemaal een einde aan deze verlichte tijd maakte.

- De belle époque aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw, eindigend in de klap van de Eerste Wereldoorlog.

- de gezegende jaren negentig van de twintigste eeuw, de jaren na de val van de Berlijnse Muur en het communisme en ogenschijnlijk  ‘het einde van de geschiedenis’ intrad.
Eindigde in het  jaar 2001 toen twee vliegtuigen zich in de Twin Towers van New York boorden en het  fundamentalistische islam de kop op stak.


bron: de geschiedenisfilosoof Frank Ankersmit (1945): ‘De erfenis is op’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten