vrijdag 18 mei 2018

Geomantische basis aspecten: punten/plekken/objecten en velden en enkele ervaringen

1. Oriëntatie in werk in het  tijd/ruimte program

Het lijkt een ander leven terug dat ik voor het eerst me verdiepen ging in dromen. Eind tachtiger jaren begon ik een speciaal jaar droom analyse bij de Elvenbank met diverse interpretatieve methoden. Had enige tijd een droom analyse praktijk en handelde zowaar in droom-cadeaubonnen dat ontvangers me voor uitleg konden bellen.

Als ik m’n dromen nu bekijk, ben ik meer geïnteresseerd in de herkomst dan de betekenis.  Komt het bijvoorbeeld van een bepaald punt –de persoonlijkheid, de hogere (goden/godinnen) of een lagere orde (elementaren/elementalen) of uit de omgeving.  Het laatst is bij mij vaak het geval, dat ik het niet haal uit het eigen veld, de overgangszonen maar uit de grote collectieve ruimte waarin heel veel info is. In mijn werk was ik ook altijd in de grote ruimte, het landschap werkzaam en in de geomantie houd ik me meer met velden bezig en hun info dan met specifieke punten/objecten in materiele of subtiele zin (wezens).

Maar wat is de reden dat ik onbewust kies voor de grote ruimte waarin veel info zich bevindt?
Ik legde het voor aan een collega en hij had het volgende verhaal.

In een lang geleden leven is er een beschadiging opgetreden dat je door gebruik van drugs/paddenstoelen te ijl bent geworden en op een zeker moment door iets bent opgevreten, een geesteswezen, een demon.  Dat kon overigens ook een materieel dier zijn geweest die de opdracht heeft gekregen van dat geestelijke wezen. Een stuk van m’n aarde onder me is nu weg en ik zie dat gat onder links. 
Dat wezen bij me manifesteert zich op twee plaatsen. Het ‘hoofd’ het stuurcentrum, dat m’n geroofde subtiele geestelijke aarde bevat, is boven me en het lichaam onder in m’n subtiele aarde.
Hoe krijg je dat nu terug is de vraag? Wegsturen en dwang heeft geen zin want dat maakt het nog valser.  Wijzen naar een betere voedselbron in de aarde is beter en daar ging het dan ook direct naar toe. In de aarde zijn genoeg voedingspunten die het kan gebruiken.  Als het daar naar toe ging laat het tegelijk mijn gepakte stuk terug dat gezuiverd en wel terugstroomt in het gat en de afdrukken in het aura verdwijnen.  Dit wezen is nu een helper geworden zegt m’n vriend.


2. Onbalans in het derde geomantische huis, de hof en oplossing
Deze morgen analyseerde ik de hof en trof in een deel een onbalans aan  in de elementaire werelden. Daar zag ik bij de buren een negatief  (acupunctuur)punt zich manifesteren en info over fusillade van twee Franse deserteurs kwam boven. De Fransen zijn hier massaal door de omgeving getrokken op weg naar Rusland.  Deze vastzittende menswezens kon ik losmaken en de onbalans op het erf herstelde zich direct.
Maar wat was hier eigenlijk het geval? Was het wel echt hier?

In de geomantie kennen we het verschijnsel van plus en min, positieve gevende plekken en negatieve nemende plekken/acupunctuurpunten.  Dat kunnen natuurlijke plekken  in aardse en kosmische zin zijn, waar je als mens niets aan mag doen maar ook mensen kunnen die maken door bepaalde handelingen. In de oude geomantie handelden mensen in overeenstemming met de natuurlijke kwaliteiten van een plek en zochten bijvoorbeeld voor terechtstellingen de negatieve nemende plekken op. Ze noemden dergelijke gelijksoortige plaatsen  dan later galgenbergen.
Nu zijn plekken, punten met elkaar verbonden in netwerken en via de lijnen kan informatie ook reizen. Dat was nu het hier het geval dat de plek natuurlijk verbonden was met een fusillade plek elders dat zich op dit moment aan mij manifesteerde. Als ik het niet oplos voed ik het weer als ik het met anderen bespreek en het zo groter te maken dan het is en wordt de lading in het netwerk groter en komt het op andere plekken sterker naar voren en wordt het opgepikt in waarnemingen, handelen etc.  Dus wees je bewust als je deelt wat je doet in het geheel; groter maken als je het niet oplost!!

Vandaag was dit  onbalans gegeven van de hof voor mijn trilling aan de orde en persoonlijk. Het kwam als het ware uit het grote collectieve in het persoonlijke bewustzijn.  Wie of wat dat alles regelt laat ik even want dan wordt het nog complexer.
Op naar een volgende leer ervaring!

Met dank aan het Geheel en haar manifestaties

Geen opmerkingen:

Een reactie posten