donderdag 24 mei 2018

zoektocht buiten, doch eerst die van binnen

Dagtekst van woensdag 23 mei 2018.

"Er zijn prinsen geweest die hun koninkrijk hebben opgegeven voor de liefde van een vrouw. Maar wat bezat die vrouw dan, om een land van een paar miljoen mensen te doen verbleken?... Wel, in feite zoekt de man niet zozeer naar een vrouw, maar naar een complementair principe zonder hetwelk hij niet kan leven. En de vrouw doet hetzelfde: ze zal zich verzetten tegen haar hele familie en de hele wereld om de man die ze liefheeft te volgen. Heeft ze ongelijk? Helemaal niet. De Schepper en Moeder Natuur hebben dit in het hart van de mens gegrift: “Gij zult uw vader en uw moeder verlaten, om uw vrouw of uw man te volgen”.
Het mannelijk principe is op zoek naar het vrouwelijk principe en het vrouwelijk principe is op zoek naar het mannelijk principe, omdat ieder afzonderlijk zich onvolledig en verminkt voelt. De mensen zijn zich daar niet altijd van bewust, want die zoektocht kan de meest uiteenlopende vormen aannemen. De mystici zeggen dat ze God zoeken. In werkelijkheid is wat ze God noemen dat complementaire deel van zichzelf, waarmee ze zich trachten te verenigen, te versmelten, om een voltooid, volmaakt wezen te worden."


Omraam Mikhaël Aïvanhov

Geen opmerkingen:

Een reactie posten