dinsdag 15 mei 2018

De aarde beeft weer in de hoefijzer opening van dit levendig Fichelgebirge gebied

Het gebied tussen het Fichtelgebirge en het Noord Boheemse middelgebergte behoort tot de meest actieve aardbevingen actieve gebieden in Midden Europa. Dat merk je aan geothermie en aardbevingen, een gevolg van ondermeer na vulkanische activiteiten en subtiele verbindingen

Gedoofde vulkanen in mijn omgeving
Vulkanen zijn in dit gebied veel aanwezig maar waren miljoenen jaren geleden actief en zijn nu zeer slapend. Om me heen staan ze als stille tijd getuigen te rusten in het landschap De veelal in het Tertiair ontstane vulkanen  zoals de Steinberg in Hohenberg aan wiens voet ik woon, de Schloßberg (587 m) in Neuhaus a/d Eger, en in Bohemen de deels afgegraven Blatná (Plattenberges) bij Libá (Liebenstein en de recente honderdduizend jaar oude
vulkaan Komorní hůrka (Kammerbühl), waar Goethe een special verbinding mee had.

Actieve aarde gebied Egerdal
Vooral het gebied genaamd 'Eger Graben, -Becken', het dal van de Eger, een uitdijend dal waarin de steden Eger en Franzensbad liggen, is heel actief. Daar komt het magma van ongeveer 60 km diepte omhoog via oude vulkaan openingen of een zwakke plek in de diepe ondergrond tot diepte via spleten tot ongeveer 30 km diepte waar mogelijk een magma bel zich bevindt. Deskundigen nemen aan dat vulkaan uitbarstingen niet te voorzien zijn in de komende 100.000 jaar.
Via deze bel komt koolzuurgas en waterdamp naar boven dat zich mengt met de kwaliteiten van de aardlagen en als gas en mineraal houdend water aan de oppervlakte komt.  
De spanningen die dit druk gas opbouwt kan ook lichte aardbevingen veroorzaken.

Geothermische ondergrond gradiënten tonen aan een actieve ondergrond bestaande uit blubbergas bronnen in Soos en de vele thermale bronnen. In het oude kuuroord Karlsbad heeft het water zelfs aan de oppervlakte een temperatuur van 72 graden!

Beroemde oude kuuroorden
Wereldberoemd zijn de Boheemse kuuroorden Karlovy Vary (Karlsbad), oorspronkelijk voor de hoge adel, Mariánské Lázne (Marienbad), voor de midden-adel en Franti¨kovy Láznì (Franzensbad) voor de gewone mens.  Dan heb je nog de  Saksische kuurplaatsen Bad Elster en Bad Brambach  en Sibyllenbad in het Oberpfälzer Wald. Ook de bron in het nabij gelegen Hohenberg heeft kuurhoudend drinkwater dat we gebruiken als tafelwater.
Alle bronnen danken hun mineraal houdende koolzuurhoudend heilwater aan de magmatische activiteit in de ondergrond waardoor het water warm, is met talrijke andere mineralen.

De onderaardse krachten

Aardbevingenzwermen
We zitten momenteel weer sinds enkele weken in een aardbevingenzwerm van vele lichte schokken met uitersten tussen schaal 3,7 en 5.  
Als je nog nooit een aardbeving hebt meegemaakt dan is het wel even wennen aan dat gegrom en gerommel en licht geschud. De opgebouwde energie ontlaadt zich in een langere periode in vele kleine schokken. De benaming schokzwermen is in 1824 aan dit hier unieke fenomeen in dit grensgebied gegeven.  
Het episch centrum ligt vaak bij de plaats Neukirchen/Novy Kostel op diepten van 6 tot 12 kilometer

Eigen ervaringen bij schokken van 3-4
Maandagmorgen 14 mei  werd ik rond 1.30 wakker mogelijk door een aardbeving waardoor de dakspanten kraakten. Rond 2.45 uur nam ik een ware golving van de aarde waar en een licht gerommel. In de kamer gingen losse dingen wat rinkelen. Tien minuten later weer een langere beving die lang in de aarde waar te nemen was als golving.
Rond vier uur was er een derde meer heftige korte schok.
Steeds geen aanleiding van angst daar dit meer dan 350 jaar oude gebouw duizenden bevingen in zijn levensloop heeft doorstaan.

Wat gebeurt er nog meer?
In de aarde kijkend zie ik het magma met gigantische stromen en spiraliseringen  onder de aardplaat stromen met golven omhoog in gaten van de aardkorst. Eén zo’n gat ligt hier vlakbij in de Eger Graben. Wat me opvalt zijn de geweldige krachten in dit magma.
Ik zie ook zwarte grote wezens uit de aardelagen omhoog komen, die ik eerst abusievelijk ‘aarde demonen’ noem, maar eigenlijk bewoners zijn in de aarde die door de bevingen bevrijd worden via breuklijnen en eerst nog zwart zijn door het verblijf de aarde. Zijn ze langer aan het oppervlak dan worden ze onder invloed van de zon eerst bruin en later lichter. Dat is overigens ook met de mens zo gebeurd. De eerste Europeanen uit het Afrikaanse land waren naar recente onderzoekingen zwart gekleurd en niet wit!
Deze vrijgekomen wezens hadden een heel hoog bewustzijn en zijn de nieuwe wezens, nieuwe invloeden, die op een zeker moment in de materie komen, via in dit geval het stoffelijke lijf van de aarde bij ons mensen de vrouw. Zo zijn mensen ook in de materie gekomen en zullen ook eens weer in de subtiliteit opgaan, zoals al zoveel malen is gebeurd in het stoflichaam van deze planeet. Een komen en gaan van soorten.

Persoonlijk kunnen deze bevingen weer bij mensen onbewuste dingen aan de oppervlakte brengen. Dat is de schoonheid van de materie dat gebeurtenissen daarin ons wakker schudden, opschudden. Zelf had ik opeens last van een druk boven m’n hoofd wat enkele familiaire en relationele rommel aan de oppervlakte bracht.

Door de millennia lange bevingen manifestaties in dit gebied wordt de aarde ondergrond ook zo gereinigd van haar vervuilingen. Een bijkomend positief fenomeen.

Andere meer esoterische theorieën

1. De mannelijke god Geb “wiens gelach aardbevingen veroorzaakt”
de aarde vruchtbaarheidsgod Geb met de gans
De nabij gelegen Tsjechische stad Eger (Duitse benaming en vernoemd naar de rivier de Eger, Agare in het Keltisch)), Cheb (in het Tsjechisch) is mogelijk een oude afleiding van de mannelijke aardegod Geb.
In de Egyptische mythologie is het de mannelijke god van de aarde als tegenpool van de godin. Volgens het scheppingsverhaal was hij de zoon van de luchtgod Sjoe en de watergodin Tefnut.
Zijn zuster Noet de hemelgodin lag in zijn armen zolang het donker was en zo kregen zij kinderen Osiris, Isis, Seth en Nephthys. Hij behoorde tot de Enneade van Heliopolis
Hij was ook een vruchtbaarheidsgod en wordt meestal groen afgebeeld en in een menselijk lichaam met een fallus. Soms droeg hij de rode kroon, maar meestal had hij een gans op zijn hoofd. Vaak zie je hem liggend onder zijn zuster Noet. Aardbevingen worden ook aan hem toegeschreven als het 'gelach van Geb'.
Geb ving de dode zielen van slechte mensen, zodat ze het hiernamaals niet in konden.
Toen m’n vriend hier laatst was, verwees hij naar deze godheid en we konden het in een lokale berg terugvinden.
Naam stad. Eger.
Tot aan de 14e eeuw was de naam van de stad Egra, daarna veranderde de naam in Eger. Sinds de 16e eeuw wordt de stad ook Cheb of Chba genoemd en is hoogst interessant wie deze naam heeft geïntroduceerd in dit gebeid waar de elite al heel lang zich met alchemie  zich bezighield.
Tot 1918 was Eger de officiële naam van de stad, toen in het multinationale Keizerrijk Oostenrijk gelegen. In 1918 kwam Cheb daar als tweede, Tsjechische naam bij. Sinds 1945 is alleen Cheb nog over.

Hypothese; de Tsjechische stad Eger, Cheb is in de 16e eeuw afgeleid van de naam van de toenmalige esoterische naamduiding de Egyptische mannelijke aarde God Geb. Dat gebied werd sinds lang door aardbevingen bezocht en het is een toentijdse juiste mythologische benaming.

2. Aardbeving een verweg verbindingen reactie
Mijn geomantische vriend wees me erop dat een reactie hier kan komen door een verweg verbindingen reactie.  ‘Alles is met alles verbonden’ is een oude stelregel en in de geomantie ken ik het gegeven ook dat plekken met elkaar verbonden zijn.  Treedt ergens een ogenschijnlijke negativiteit op, zoals een aardbeving, dan kan dat een gevolg zijn dat elders in de verbinding de oorzaak ligt. Voor ons gebied is dat een vulkaan op Bali ,die actief is en een gelijknamige zuster-energie heeft. Rommelt het daar, dan rommelt het hier.   In het bovenste deel van het magma zie ik dat als lichte meridianen – magma-lichtweb-  die beweeglijk maar sterk zijn.
Uit eigen onderzoek van het Engelse stadje Wells ken ik dat in de late middeleeuwen bij de aanleg van de prachtige achthoekige vergader- klantruimte de bouwers eerst de nabij gelegen krachtplaatsen moesten raadplegen alvorens ze overgingen tot uitbreiding van de kathedraal. Een democratisch systeem dat de omgeving betrekt bij veranderingen op een netwerk plaats. Wat dat betreft zijn we bij de huidige bouw ware dictators die hun wil eenzijdig op de omgeving uitoefenen zonder rekening te houden met de omgeving. We zijn de aarde/natuur empathie geheel verloren!
Het kunnen waarnemen van de verbindingen van plekken is een vak apart en vereist veel oefening en een geode leermeester die het helder ziet.

Natuurlijke aardbevingen is een mooi fenomeen, reinigend, nieuw subtiel leven brengend en een teken dat deze planeet leeft en proactief is!

Tot slot nog een ander fenomeen de door mensen veroorzaakte bevingen zoals in Groningen, waar veel aarderommel aan de oppervlakte komt. Daar krijgt de mens op zijn bordje de zelf aangerichte schade en moeten de werkelijke veroorzakers –producent en de gas slurpende consumenten boeten.
Dank aan m’n verbindingen!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten