zondag 14 oktober 2018

Beieren energetisch gezien

Vandaag gaan 9,5 miljoen Beiersen stemmen.
De christen democraten, de CSU, hebben daar al heel lang de alleenheerschappij en de partij is heel goed dooradert in het hele land.  Het is ook de enige regionale partij die samen met een landelijke christelijke partij de CDU regeert.
Vandaag zijn er verkiezingen en de partij zal naar verwachting zijn macht moeten delen met een tweede of derde partij, dat  zeker niet makkelijk zal zijn.


Energetisch kun je dit grote land Beieren opdelen in vijf eenheden van de subtiele vijf elementen:
1. onder het element Aarde met als centrum München
2. dan Water daarboven met als centrum Regensburg met de Donau
3. dan Vuur daarboven met als centrum Neurenberg
4. en helemaal boven Lucht met als centrum Bayreuth
5. en in het uiterste noordoosten, het Fichtelgebirge waar ik deels woon, het element Aether, met haar hoogste berg in het Frankenland, de Schneeberg.

De aardemensen in het zuiden zeggen over dit gebied dat het ‘Bayerische Siberië’ is vanwege de koude, de ligging en de aard en men noemt het ook  ‘da oben’, daar boven, en het zuiden, ‘da unten’, beneden. Het is hier dan ook Oberfranken. Overigens zijn de benamingen Franken en Beieren afgeleid van twee Germaanse stammen, de Franken en de Beieren. Je moet dan hier ook niet zeggen dat het Beieren is, daar vele trots zijn een Frank te zijn. Energetisch politiek overheersen de Beiersen de Franken, dat ontstaan is in de Franse tijd toen Napoleon het Frankenland schonk aan Beieren. Nog steeds zijn er hier nationalisten die dromen van een vrij Frankenland

Dat wijsheid de mensen  vandaag mogen leiden
naar een bredere toekomst van solidariteit en menselijkheid


Geen opmerkingen:

Een reactie posten