dinsdag 23 oktober 2018

diverse gebeurens

Plastic tot vriend maken
Vanmorgen had de plasticvervuiling eens extra aandacht. De laatste feiten zijn dat het al voorkomt in onze ontlasting.  Maar wat doen plastikdeeltjes –harde chemie, gekraakte olie, dode materie met soms een heel specifieke chemische samenstelling- in het lichaam?

Kabouters mijden plastic en in ons lichaam wordt het ingekapseld; weet het lichaam er wel raad mee?

Ik trof de stof het meest aan in de organen, dan het bloed en dan de lymfe. Vooral de lever is belast en dan de nier/bijnier.  In het bloed en de organen wordt het ingekapseld en afgezet deels in de wand.  Ons koolstof systeem is  namelijk gebaseerd op organische stoffen en een beperkte aandeel anorganische. Plastic is nieuw en het moet leren ermee om te gaan.

Vriend Lantos adviseert de sap machine te activeren om vooral de lever te ontgiften.  Ons systeem heeft al veel te lijden van de luchtverontreiniging, lichtvervuiling, elektriciteit, kleurstoffen en wat al niet dat de mens om zich heen verspreid.

Hij wees er op dat op verschillende niveaus’ gewerkt moet worden:
1. fysiek; mijden plastikbelasting en uitscheiding bevorderen via lever door slowuserdrinks
2 . etherisch; kristalkracht in je huis vergroten dan wel dagelijks opname in de natuur
3. astraal door juiste gedachten en hulp van de goden. Bijvoorbeeld door buitensferen te bezoeken
4. mediteren

 Hij vertelde dat in Atlantis kenden ze dit probleem al en konden ze met behulp van kristallen en positieve gedachtenkracht hun eigen systeem activeren.

Een andere meer alchemistisch ingestelde vriend is meer van het toespreken van het systeem, in dit geval bijvoorbeeld  de lever. Deze wakkerder maken, op een nieuwe dimensie brengen en in de geest hulp vragen in het universum en van daar energie te laten komen om de lever mee te laten evolueren.

Midflife crisis
Een goede vriend heeft een midlifecrisis en is officieel behandeld.  Ik moet zeggen dat hij er niet beter uit gekomen is en eerder vastgelegd is in een bepaalde laag, zoals een vriend het noemt.  Zijn  bezetting heeft nog meer spel gekregen, de persoonlijkheid is verkleind en de ziel en geest zijn eruit. Ons advies; veel buiten lopen en koude baden en juiste kontakten.
Een collega merkt over hem op dat hij in zijn werk als fysiotherapeut onvoldoende beschermd was. Zo selecteert hij niet zijn cliënten en een vrouw heeft hem vervloekt. Wat  daar aan te doen: hij moet het wel zelf vragen om het ongedaan te maken.
Morgen ga ik met hem naar het bos, dat zal hem zeker goed doen!

De top wordt zenuwachtig
De machthebbers schijnen meer en meer angst te krijgen en slaan drastischer om zich heen. Het is net of ze op hun laatste benen lopen. Een wispelturige Trump  die een budget van 6000 miljard dollar voor defensie uitgeeft en de zenuwachtige Poetin die maar een budget heeft van 60 miljard. Groot en klein strijden om de macht en China gaat er als lachende derde met de buit vandoor.

Lemen voorgevel
Heb onlangs op de hof het ‘Gerust’, de stelling -  weg gehaald.  Het heeft de lange zuidgevel sinds februari 2012 gesierd en was nodig om de dak brandschade te herstellen. Nu heeft de zuidgevel voor driekwart een lokale lemen laag gekregen, een hel of a job van meer dan een half jaar werk, maar het  resultaat is heel mooi.
Toen het Gerust weg was werd het aura van het huis groter. Het werkte beperkend voor het huiswezen.
Geen huis in Duitsland heeft een lemen buitenwand en door de grote overhang van het dak kan het weer en wind hopelijk weerstaan.

Hoe om te gaan met DNA storing?
Hij laat zien hoe het bij hem werkt en past dat toe bij mij.  In de familielijn kan een erfelijke afwijking zijn. In mijn geval uit de vrouwelijke lijn, een inteelt fenomeen waar een RNA storing is die doorwerkt op het gehoor.
Door me heen van top tot teen  is nu voor me zichtbaar een grote RNA streng en boven m’n hoofd zie ik een zwarte plek in de streng. Vanuit  het universum komt er een energie-instroom, nieuwe strengen  en de zwarte strengplek wordt bewerkt. Plots schiet een demon uit de zwarte plek en ontspant het hele RNA en de beide DNA strengen verenigen zich weer. Bij de hals voelt het nu zeer ontspannen aan. Naar hij zegt werkt dat ook door bij de kinderen. 

Schrik leidt tot uitreding
Een vriend vertelt me zijn verhaal van een huisonderzoek. Hij komt bij een zeer gevoelige vrouw, vierde dimensie type. Ze is eens bedreigd met een pistool en daarna is het niet meer goed gekomen.  Ze ging bij dit trauma direct uit haar lichaam, een wisselgeest kwam erin en haar eigen ziel is door buitenaardsen gestolen. Ze voelt nu niets meer, geen emotie en heeft geen lusten. meer Een al gehele buitenaardse bezetting, dat wel te genezen is, mits er een vraag is.

Verstedelijking tendens

Wist je dat in 1950 56% van de Nederlandse bevolking in de stad woonde. In 2000 was dat 77% en de prognose van Unicef voor 2050 is 92%!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten