donderdag 18 oktober 2018

Ontbloot; met de billen blootVervolg van vorige blog

Radioactieve zeevervuiling
Bronnen in de oceaan
Tweede dimensie daders die merktekens krijgen en herken ze nu!
Stop met vliegen, vervuilen
Kies vooral

Vandaag stelde ik de vraag aan hem: hoe is het met de radioactieve vervuiling van de Stille Oceaan vanuit Japan, wat daar aan te doen? Ik zag dat een heel groot radioactief veld drijft in de oceaan.
Hij begon zijn betoog met dat sprake is van oppervlakte water en ondergronds water. Door vervuiling van het ondergrondse water worden de aetherische kanalen in de aarde vervuild met als gevolg dat  het levensveld waarin wij leven minder krachtig is. Een fenomeen dat je in grote delen van Nederland aantreft door landbouwvervuiling, ondergrondse boringen, heipalen ellende en alles wat gedumpt is. Nederland is aan de oppervlakte dan wel schoon maar in de ondergrond hebben we er een potje van gemaakt, zodat in ons levensveld weinig lichtaether meer is en demonen er wel bij varen in het mensenveld.

Terug naar Japan. Je ziet dat de oceaan , de zee daar uit haar lijf is door de vervuiling en dit gehele gebeuren zorgt ervoor dat via de aarde, de zee de verantwoordelijke mensen vervloekt. Ze krijgen als het ware meer zooi, ,meer karma en soms een langer leven als straf om de daden te overdenken.  Deze gifmengers, vervuilers, mensen uit de tweede dimensie die bezig zijn met macht, geld en uitbuiting van de aarde, de natuur en de mensen krijgen dan de tijd om hun daden in de slotfase van hun leven te herstellen, aan de slag te gaan, te transformeren. Een  milde reactie, een langer leven kans.

Weer terug naar Japan. Je hebt daar hele diepe troggen liggen van wel twaalf kilometer diep dat inlaatpunten zijn voor de Binnen-Aarde, die het zeewater innemen. Je hebt op talrijke punten in de oceanen dergelijke inlaat-/uitlaatpunten die continue of discontinue  als grote bronnen ‘spuwen’ als een geiser of wegzuigen in een kolk. Een bekend fenomeen ii de Bermuda driehoek die hele schepen kan opzuigen.  We kennen in Nederland, de Noordzee en omliggende kleine zeeën een dergelijk groot fenomeen niet maar wel bij de Azoren.

De radioactieve belasting van het zeewater mag vooral niet in de binnen aarde komen, en ook niet in de aardkorst en daarom komt uit de buitensferen, vanuit de sterren, in dit geval de Triaden,  een energiekanaal die de radioactieve belasting aanzet om te neutraliseren. Het zuigt het niet op maar helpt het in het transformatie proces zodat het weer neutraal wordt of om zelfs een hogere trilling te krijgen.

Alles moet niet te snel gaan daar  bepaalde processen moeten uitrotten, Zoveel vuil is door de mensheid nog niet eerder veroorzaakt en de verantwoordelijken krijgen een teken in hun aura, een vloek.  Vooral de mensen uit de tweede dimensie zijn de grote vervuilers. Ook politici, zoals Rutte die een knecht is van de financiële macht.  Hij heeft een laag om zijn aura die vrouwen afketst en hij heeft een grote vloek onder in zijn aarde.  Hij wil wel wat voor de aarde doen, maar dan moet er wel aan verdiend worden!

Steeds meer mensen uit de derde en vierde dimensie herkennen deze tekens in de tweede dimensie verantwoordelijken. Ze worden als het ware gezien en kunnen hun daden niet meer camoufleren en de getroffenen voelen zich morel verplicht iets te doen; niet uit liefde maar om hun eigen hachje te redden, een egoïstisch motief.  Gelijk in de middeleeuwen vooral mannen aan het eind van hun leven, kloosters gingen stichten of het klooster ingaan om aft e laten, dan wel aflaten te kopen.

Soms kunnen deze ras bedriegers tot inzicht komen, zoals Van Acht, die in de slotfase van zijn leven vanuit de 2e, naar de 3e en mogelijk zelfs 4e dimensie is gereisd. En m’n vriend noemt ook de vrouw van Duisenberg,

Soms kunnen landen ook besluiten nemen die gebaseerd zijn op slechte daden in het verleden. Duitsland heeft in het Derde Rijk actief onderzoek gedaan naar gebruik en misbruik van kernenergie en de know how met de V.S. gedeeld. Toen de kernramp van Fukushima plaatsvond is het het enige land ter wereld dat heeft besloten haar kernreactoren op non-actief te gaan zetten en over te gaan op wind en zon.  Zo’n besluit kun je in de bananenrepubliek België met haar verouderde centrales en Frankrijk die genoegzaam aan de kernenergiekanalen hangt niet verwachten. Die hebben nog leergeld te betalen!  En wij maar daar op vakantie gaan……humm wat lekker……

Gisteren had m’n vriend  een huisonderzoek bij Driehuizen/Zevenhuizen; een plaats die lijdt onder ’s lands trots Schiphol.  Ik zag al dat uit de luchtsferen naar een bepaald punt een bepaalde laag uit het luchtvervuilingsveld in de aarde wordt getrokken. ‘Niet teveel, zei hij: want eerst moeten de tweede dimensiemensen die het veroorzaken met hun billen bloot.!

Vandaag gaat hij naar een vrouw, hij noemt haar een heilige vrouw, die door niemand herkent wordt.  Een vierde dimensie vrouw gelijk een engel. Hij brengt ze naar het ziekenhuis  omdat ze niemand heeft die voor haar zorgt  en geeft ze een bos witte rozen.

Tijd voor actie mensen!!
Vandaag krijgt de hof een bordje; handifree zone.


Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten