zondag 28 oktober 2018

De IJzeren tijd, de dertigjarige oorlog in Duitsland met een lange nasleep

In Duitsland woedde in de eerste helft van de 17e eeuw een bittere religieuze oorlog tussen Duitse en Boheemse protestanten en katholieken. In Frankrijk had je de strijd tussen de gevestigde macht en de Hugenoten die gebroken werd en de protestanten het onderspit dolven. In Nederland en België is deze strijd tegen de Spanjaarden die de protestanten wonnen.  Ook de  dertigjarige oorlog van 1618 tot 1649 was een opstand tussen het legitieme roomse gezag van het heilige roomse rijk en het opkomende protestantisme in dit Duitse rijk. Het begon in Praag, de hoofdstad van het koninkrijk Bohemen.

Zoals bij vele grote tragedies waren tekenen aan de hemel een onheilsboodschap. Eind 1618 verscheen een grote komeet aan de hemel die zo helder was dat je het overdag kon zien tot in 1619.

Wie zur damaligen Zeit üblich wurde auch dieser Komet in einer Flut von Schriften als unheilvoller Vorbote vielfältiger Unglücke und als von Gott gesandte Mahnung und „Zornrute“ angesehen. In einer Thüringer Chronik hieß es: „Den 3. November 1618 ist ein schrecklicher Compet am Himmel erschienen, der etzliche Monath und gar bis in das folgende Jahr gesehen war; denn darauf in aller Welt Krieg, Aufruhr, Blutvergießen, Pestilentz und theure Zeit und unaussprechlich Unglück erfolget. Kein schrecklichen Comet man spürt, der nicht groß Unglück mit sich führt.“[
Im Nachhinein, aber spätestens ab ungefähr 1630 erfuhr der Komet von 1618 eine Deutung als Vorzeichen des Dreizigjarige Krieg.

Bij de strijd die grotendeels op het huidige grondgebied van Duitsland werd gebotvierd, waren ook internationale spelers betrokken. Op de achtergrond Frankrijk en Engeland die de invasiemacht van de Zweden, en andere de noordelingen steunden en de verdedigers van hun territorium de Habsburgers van Wenen en Spanje.

Bloedig en lang duurde deze teistering en geseling van land, cultuur, dieren en mensen.
Keizerlijke statistieken meldden uit die tijd dat door de vernietiging door Zweedse troepen 2000 burchten vernietigd werden, 18.000 dorpen en 1500 steden. Totaal 1/3 van alle woningen in Duitsland!
Om maar niet te spreken van de gruweldaden door andere troepen. Het hele gebied was strijdveld van de geweldadige geseling van geregelde en ongeregelde troepen en weer wraak nemende boeren en burgers.

Tijdgenoten zeggen dat het  de grootste catastrofe in Europa was waar 8 miljoen stierven, 1/3 van de bevolking.
Vooral Bohemen heeft veel geleden. De strijd begon in Praag en ze hebben het lot verloren. Het  mooie land in centraal Europa had  aan het begin van de strijd 3 miljoen inwoners en op het einde nog maar  800.000! Het begon juist daar en werd uiteindelijk weer katholiek.

Het land werd geteisterd door plunderende militairen, wreedheden op wreedheden,  inkwartierringen, moord, verkrachtingen, pest, kannibalisme en zelfs heksen processen aan eind en vooral ontvolking en vlucht. Uit heel Europa trokken avonturiers naar dit strijdtoneel om zich te voeden van de oorlog/strijdbuit, de mensen te knechten, te plunderen en de meest wrede daden verrichtten en meededen met wie maar betalen wilde. Een eerste levensdimensie van de eerste soort van broer tegen broer.

Ik woon in Schirnding, dat ligt aan de grens van Bohemen dat rooms bleef en hier in het Fichtelgebirge protestant.  Na de oorlog was van dit dorp niets meer over en de bewoners waren gevlucht. Het werd na 1650 weer opnieuw hervonden door  onder andere protestante vluchtelingen uit Oostenrijk,'exulanten' genaamd, die door het oude keizerrijk verstoten werden. Ze mochten hun eigendommen nog wel verkopen en hadden dus enig goedgeld om een nieuwe start te maken. In Schirnding zijn waarschijnlijk een zestal families  gevestigd waarvan de nazaten nog bekende familienamen hebben. 
Ook mijn huishof is na deze oorlog gebouwd door een gegoede opdrachtgever. Michiel Jager  wordt eind 17e eeuw vernoemd als wonend op een leenhof van de heren van Schirnding. Zijn vader moet wat met de dertigjarige oorlog hebben gehad. Mogelijk een soldaat van de protestantse troepen en mogelijk een handelaar die veel verdiend heeft in de oorlogsjaren. Hij bouwde voor zich en zijn zoon een huis, een Fronhof. In elk geval had hij relatie met de adel als handelaar en was zeker geen boer  of voetsoldaat. Begin 1700 werd het huis vervolgens omgebouwd tot boerderij.
Mogelijk was de bouwheer afkomstig uit Egerland Bohemen die na de vrede zich hier in Schirnding heeft gevestigd op een vrije plek.


Deze ijzeren tijd, naar een uitspraak van de grote Belgische schilder Paul Rubens, een spion van de Spanjaarden, legde de verankering van het oorlogstrauma in het Duitse onderbewuste.

De machthebbers  starten in 1646  een twee-driejarige periode van onderhandelingen voor vrede in Münster en Osnabrück, het  Westfälische Europa .  Daaruit  ontstonden de Nederlanden en Zwitserland.
Grote naties gaan voor het eerst aan tafel zitten en de ijzeren tijd  eindigt en geloof werd geen aanleiding meer om oorlog te voeren!
De verlichting begint en de barok siert het troosteloze oorlogsland met een nieuw elan.

Na de oorlog had je nog te maken met het feit dat de vele heimat loze soldaten groepen een onderkomen zochten. Bij het nabijgelegen Thiersheim werd zo'n groep geduld in een klein dorpje Birkenbühl, maar werd later door hun roversmentaliteit en gedrag overmeesterd en de leiders terechtgesteld op de nabijgelegen Galgenberg en de anderen voorgoed verdreven. In de kelder van de waard trof men mensenresten aan, die wezen op kannibalisme!


Het lijkt wel alsof in het midden Oosten een zelfde ritueel plaatsvind  als in Duitsland in de 17e eeuw. In bijvoorbeeld Syrië waar ook grootmachten bij betrokken zijn, strijders uit de hele wereld mee willen spelen en het gaat om religie, nu de islam.

Het primitiefste aspect van de man, de animale man,  leeft zich uit in vernedering, agressie, en gif. Houdt het nu eens een keer op en kan de mannelijkheid eindelijk eens co-creatief worden!

Wil je de gewone mensbeleving van die tijd eens zien, kijk dan eens naar de zesdelige serie over de 30 jarige oorlog de 'IJzeren tijd' bij Arte.n onderstaande bericht is sprake van een grote komeet, die langdurig werd waargenomen en sleutel zou zijn voor een aantal beschreven gebeurtenissen.

reactie:
"Ook in deze tijd leeft bij veel mensen de verwachting van de komst van een grote komeet. Zijn komst brengt extra kracht in alles, ook in de lotsdraden van ons mensen. Door de kracht van de komeet worden de wisselwerkingen versneld tot uitwerking gebracht: de gevolgen van besluiten keren veel sneller terug naar de beslissers. Het onharmonische kan geen stand meer houden en wordt weggevaagd, het harmonische wordt versterkt.
Het is een ernstige tijd, die tot gezondmaking van de aarde leidt. Deze grote komeet bewerkt zo de reiniging van de aarde en haar fijner-stoffelijke omgeving, tot vrede en geluk voor alle daarop levende schepselen, die dan harmonisch in de schepping leven."

F.F.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten