vrijdag 12 oktober 2018

Geestelijke reiniging van een vervuilde vijver

Een kennis P.H. K. vertelde me het volgende verhaal.  In een Brabants dorp hoorde hij een vrouw een ervaring delen met mensen . Mijn bron was de enige die echt geïnteresseerd was in dit verhaal. De vrouw ging namelijk naar een tuincentrum met de vraag:  wat kan ik doen tegen de sliertalgen in m’n mooie vijver en de vele muggen in die omgeving? De man die ze aansprak zei:  kom ik ga wel even met je mee. Hij sprak wat woorden uit en maakte grote gebaren en zei vervolgens tegen haar: over een paar dagen zie je het resultaat! En warempel na drie dagen was het water alg vrij en de muggen verdwenen.

Wat kan deze wat oudere Brabantse man uit  de omgeving van Nispelroode hebben gedaan?  M’n eerste inschatting was dat hij de afvoer van subtiel afval opende en zo het water energetisch reinigde.

M’n vriend zei het volgende over dit bijzondere voorval.  “Kijk, deze man heeft een geestelijk wezen bij zich, een eenhoorn, die de watergeest weer verbindt met de hogere sferen, die zo het water met hulp van de eenhoorn zuiveren.”  De man droeg naar ik zag  inderdaad bij zijn hoofd een eenhoorn mee, een heel zuiver wezen. En zoals het voorval aantoonde ook materieel zuiverde.
Een andere vriend omschreef het als volgt: deze man heeft die geestelijke kwaliteit geïnternaliseerd.

Opmerkelijk dat prof. Dr. J.J.M. Timmers in zijn boek ‘Christelijke Symboliek en Iconografie’schrijft over het fabeldier eenhoorn: De eenhoorn heette bovendien de macht te hebben, vergiftigde bronnen te zuiveren, door zijn hoorn in het water te steken, of door er  met zijn hoorn het kruisteken over te maken. Ook als zodanig is hij weer het beeld van de Verlosser.”

We sporen deze bijzondere  man nog wel op om eens kennis te maken!reactie:
"N.a.v. onderstaande bericht navolgende opgekomen gedachten.

Het algenverhaal: opmerkelijk, dat moet ‘energetisch’ zijn gegaan. Of wellicht voor de muggen mogelijk door het vriendelijk aanspreken van het verzorgende wezen daarvan.

De eenhoorn: ik heb in een mediaal ontvangen boek, uit de tijd dat mensen en nu uitgestorven dieren samen op aarde leefden, een geschiedenis gelezen over de ontmoeting tussen een mens en dit dier. Het was in de tijd van Holda en Hjalfdar. Hjalfdar was, als geschapen geest, gezonden om de toen levende oermensen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Hij ontmoette de eenhoorn, die zich zonder dwang als rijdier aan Hjalfdar aanbood.

Het gelijkbenige kruisteken is oer oud, ouder dan de wereld, eeuwig. Het is. En het is in zijn levende vorm ook het uitgangspunt van alle stralingen, waaruit de schepping is ontstaan, met al zijn daarin aanwezige sferen en vormen van leven. De schepping vormt een ring rondom dit levend stralende kruis. Alleen wat in harmonie is en blijft met dit levende teken kan (blijven) bestaan, al het andere is er maar kort.

Harte groet,"


F. F.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten