vrijdag 24 februari 2017

Rebellie tegen de oude orde en die omkeren

De carnaval van dit moment is een voorbeeld van een kleine omkering van vaste culturele principes. In de natuur tref je omkeringen ook aan, zoals nu de winter vergaat  en plaats maakt voor het voorjaar: koning winter sterft of wordt dan verjaagd.
In het groot heb je nu echter geen kleine jaarlijkse omkering maar een grote omkering van een nieuwe tijdsbeweging.

In de new age werd al lang verwacht een herstel van harmonie en dat het oude in het nieuwe omgevormd wordt. Zelfs dacht men aan een bewustzijns verhogende volgende fase!  Helaas hebben ze het erg mis daar de realiteit eerder omgekeerd is.

Bij veranderingen heb je talrijke strategische mogelijkheden en analyses.  Eén  zo’n zichtwijze is dat een verandering heden tendage niet meer kan worden gecompenseerd door aanpassingen –als ik me niet goed voel, koop ik iets- ,  en ook dat ieder een  individueel en collectief veranderingsproces  in zijn geheel zelf moeten doormaken of zoals een vriend dat noemt, door het afvalputje heen moet gaan. Beide mogelijkheden bieden geen soelaas meer omdat er sprake is van een diepe fundamentele verandering waar je niet omheen kunt gaan, en alleen kunt meestromen.

Deel aspecten van dergelijke fundamentele verandering die je kunt vergelijken met grote vormkrachten in de aardkorst, dat er sprake is van bijvoorbeeld omkeringsprincipe ‘s, een omkering van blikrichting op velerlei niveau’s  zoals in religie, bewustzijn, techniek, gezondheid, milieu.  Een algehele dan wel segmentaire deconstructie  met veel druk en spanning gepaard gaande, die versnelt naar een chaosmoment laat rollen. Door zout op de wonden te smeren, krijg je zweren, die etteren en moeten uitrijpen . Een ‘Verelendung’ genoemd door Marx.

In het witte westen zie je dat de dominante christelijke cultuur uiteen is gevallen, en dat techniek  en materialisering niet langer gelukkig maakt,  in de ontbinding van haar eigen opgebouwde verleden is opgetreden. In de uiterlijke natuur heb je principes zoals opgaan, blinken en verzinken. Verzinken is niet een sterk  ervaringsveld voor velen; inleveren, lossen, minderen, controle verlies, chaos.

Deconstructie van het system is ook het motief van de huidige VS regering met een eigen top-down agendabaas Trump  in zijn ‘zwarte huis’ met zijn dienaren volgers, die het moeten neerzetten. Een nieuwe witte mensen orde in een neo-liberaal sterk verkokerd democratisch systeem die hoop denken te vinden in een eigen materiele ontwikkeling met introversie, extreme polarisering,  het uit elkaar gaan van groepen i.p.v. naar elkaar, isolationering, vergelding, uitsluiting en rassen ongelijkheid. De oude zeer schadelijke groei, groei, groei weg. En een idealisering los van feiten en democratische principes in een racistische ongelijke maatschappij die geregeerd wordt door  super rijken. Een heuse rebellie tegen de oude neo-liberale  democratisch elite orde en die omkeren.

Omkering van de werkelijkheid op bepaalde momenten is een vaak voorkomend fenomeen na de chaos en rustfase waarin een ander paradigma ruimte krijgt. Nieuw is nu dat in het VS system het niet een gevolg is van oorlog maar een interne keus van machtige mannen mensen met een andere agenda die de macht hebben gegrepen met hulp van modern internet manipulatie.

Omkeringsmomenten zijn bijvoorbeeld de 2e W.O., de Franse Revolutie, de pest epidemieën, de grote natuurcatastrofen zoals watersnoden, aardbevingen e.d.

Karel de Grote was in de 8e eeuw ook een omkeringsmens die de oude religie omgooide en een nieuwe, het Frankische christendom voorschreef.
Zo werden in de Germaanse tradities voorheen  de doden in vuur verbrand maar nu moest het in de aarde worden begraven bij en op de kerksamenkomst plek.
Het heilige noorden als hemelrichting werd ontheiligd en het oosten geëerd. de oude goden verdoemd en de ene god met zijn exotische Joodse engelenscharen moest worden geëerd.

Dat deden Roomse katholieken ook bewust met de inheemse Iers christelijke tradities. Zo werd de aardslang gedemonificeerd en de draak gedood door nieuwe heiligen zoals Michael, St. Joris en Georg.

Voorboden van omwentelingen zijn door Toynbee beschreven  in zijn boek ‘The affluent society” dat grote veranderingen en gevolg zijn van slechte omgang met het milieu en vooral als het drinkwater vergiftigd wordt. Een duidelijk gedrag wat ook in deze tijd zichtbaar is.
Een tweede fenomeen is meer alchemisch van aard. Bevindt zich antimoon in de bodem, dan zorgt dat metaal voor stabiliteit!

Die antimoonsteen doorstraling is volgens Melly Uyldert in haar boek ‘Het wezen van metalen’   in alle onderdelen van het dagelijks leven doorwerkend, zoals geometrie en  de kosmische krachten. Opvallend is dat in de eeuwenoude cultuur China zeer veel antimoon in de bodem voorkomt
Ook wordt veel van dit mineraal aangetroffen  in Bolivia  waar een Inca indianenstam woont (Ymara) die zich haar vroegere culturen nog goed kan herinneren.
Daar komen wij in onze kleine Nederlandse cultuur zeer bekaaid van af daar wij onze voorchristelijke wortels geheel verloren zijn en de oude plekken niet meer ceremonieel eren. Omgang met de tijd is gericht op de toekomst daar.

Maar hoe nu om te gaan met de versnelling en richting verandering? Go with the flow en vergeet vooral niet te genieten. Dat is goed voor je komend leven!


Dank aan m’n trouwe goed geïnformeerde subtiele bron.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten