zondag 5 februari 2017

Subtiele krachtgeving of bescherming dan wel ontkrachting van iets van buiten


5 februari 2017
Droomde deze nacht dat ik bang was voor een beer, die me van links naderde. Steeds als het dier in de buurt kwam,  vluchtte ik over de sloot aan de linkerzijde. Mijn buurman G. was ook op het land.

Bij bestudering ontdekte ik dat de angst voor de beer deels van de beer zelf is en deels van mij.  De angst komt uit een ander leven als bersiker in spe die een mannelijke beer dood om zijn beerbersiker status te verkrijgen,  ‘berensterk’ zijn.  Je dood de beer en vervolgens eet je het hart op en de beerziel is dan aan je gebonden.  Je bent dan als  strijder verbonden met de instinctieve kracht van dit sterkste dier uit het Europese continent.  De wederzijde doodstrijd is vol van moed en angst en geeft kwaliteiten als ‘leven on the edge’, dat ik herken.

Bij zelfonderzoek is het mogelijk te kijken hoe de verbondenheid is met instinct, emotie, denken en leegte/stilte.  Alle vier aspecten zijn functioneel en verdienen een plaats.

Als strijder van toen was  deze dierverbondenheid functioneel maar nu is de berenziel nog steeds bij me en kan anderen bang maken.  Dat was toen functioneel doch nu niet meer.
Tijd om de beer los te laten uit het subtiele herinnerings- en materialisatieveld.
Een negatieve verbondenheid  met deze dierlijke Oerkracht is niet een positieve verbondenheid, een wederzijdse keus op basis van vertrouwen.
Overigens was mijn buurman die in de droom komt  een oude kameraad bersiker uit die tijd, een groep van vier vijf strijders die goed konden ‘huishouden’. In dit leven heeft hij gediend als marinier.

Mens wordt dier
Overigens is subtiel verbondenheid met een dier gewoner dan het lijkt. Kijk maar om je heen dan zie je dat dierrelaties met de mens  -honden, katten, vogels- meer voorkomen dan tussen mensen.  Eet je een dier op zoals in deze tijd dan geeft dat ook een subtiele verbinding die doorwerkt in de persoonlijkheid. Niet voor niets is in de spirituele ontwikkelingsfase het niet eten van dieren taboe geweest.
In oude tijden was het eten van dieren een noodzaak en ging gepaard met speciale riten om de boosheid en angst van de dieren niet over te nemen. Er zijn ook vele voorbeelden bekend dat het dier zich zelf opoffert voor een mens.

Hier in Duitsland en Beieren wordt heel veel varkensvlees gegeten. Het heeft me altijd verbaasd hoeveel uitspraken met ‘sau’ het geeft in negatieve zin. Net of de angst van het dier in de taalcultuur is ingedrongen; "Blöde Sau",  So eine Sau ist die Kunst", DU DUMME SAU!!!“ En als je goed kijkt lijken sommigen hier echt op een varken, hum…

Beschermingsriten
In religieuze riten worden bepaalde wezens, zoals engelen of andere natuurwezens aangetrokken om  mensen te beschermen. In sjamanistische riten worden vooral nog diertotems  vaak gebruikt ter bescherming.  Een dierwezen die het eigen subtiele system beschermt tegen invloeden van buiten.
In meer esoterische riten worden planten en bloemen gekozen ter bescherming. Ook daar kan sprake zijn van te veel nemen en te weinig geven.

Mogelijk is onze volgende stap dat bescherming zoeken bij engelen, zielen, dieren, planten, bloemen niet meer nodig is daar het eigen system door een goede evenwichtige innerlijke relatie van de innerlijke man en innerlijke vrouw een kind baart, aether, dat het subtiele system oplaadt en beschermd.


Meer-mensen-zieligheid en de ontkrachtende effecten daarvan
Een mens kan bij geboorte niet alleen een dierenziel meedragen doch ook een andere ziel kan meereizen. Dat geeft concurrentie strijd om het lichaam en de persoonlijkheid.
Een tweede of derde ziel die met je incarneert komt meer voor dan men denkt en kan voor de ontvanger problemen geven van dubbele persoonlijkheid, moeilijk kunnen kiezen daar er verschillende ‘ikken’ zijn, en/of een seksuele geaardheid hebben die anders is dan de fysieke geaardheid . Ook kan de tweede of derde ziel in de omgeving het een en ander bewerken bij de keuze van relaties, werk en voorkeuren/afkeuren. Vaak is de ziel met de minste ontwikkeling  die zich het sterkst doordrukt in de persoonlijkheid en lichaam.

Overigens is meer zieligheid ook bij ingewijden bekend. Zo had de profeet M. ook twee zielen. Naast zijn eigen mannelijke ziel een vrouwelijke ziel, die door een abortus was weggehaald bij zijn moeder en zich ging hechten bij een latere geboorte.  Het was in die tijd daar zo dat jongens meer werden geaccepteerd en gewenst dan meisjes. Deze vrouwelijke ziel deed hem profeteren.
Zelfs was ik geïncarneerd met drie zielen dat heel wat keuzeproblemen heeft gegeven!

Een andere ziel kan meekomen door
- een vorig leven voorval; een tweelingziel die dan gestorven is en bij je blijft

- een abortus die jezelf in een ander leven hebt toegestaan dan wel een abortus van je moeder voordat je geboren bent, of een eigen gestuurde abortus.
 Een vriend van mij die dat merkt bij een vrouw dat ze zelf voor een abortus heeft gekozen, zegt dan; jij hebt iemand vermoord. En harde realiteit daar de uitgedreven wraak kan nemen op de moeder. Vele ziekten bij deze moeders zijn op een dergelijke daad terug te voeren

- een bewust ervaren miskraam of niet ervaren miskraam.

- sterfte van een eitje in de baarmoeder die reeds verbonden was met een ziel

Soms is het onderscheid tussen een fysieke abortus, miskraam en sterfte in de baarmoeder niet helemaal helder. Merkt een vrouw dat ze zwanger is dan kan haar instelling  of dat van de partner van ; dat wil ik niet’ voldoende zijn voor de foetus om te sterven.

Deze zielen die wilden incarneren kunnen blijven hangen in het aura van de moeder en andere zielen die willen incarneren via een normale geboorte het behoorlijk lastig maken.

Deze fenomenen kunnen dus doorwerken in een person en zijn wel oplosbaar als het herkend en erkend wordt.


Kortom onderzoek je levensloop en  de subtiele verbindingen en verzoen je met het verleden.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten