zondag 5 februari 2017

zaterdag 18 februari: Friese Watergeomantie in Stavoren


Op zoek naar de typische Friese watergeomantie

Zaterdag 18 februari  gaat de Gaialogische ervaringstocht naar Stavoren: Maria, Freya, Moedergodinplaats.

De oudste van de Friese elf steden en tegelijk hoofdstad waar de koningen leefden. Een plaats met een zeer apart verleden  vlak bij de oude Friese burcht, later het eerste klooster van Friesland. De Friese Maria verering is hier begonnen op de plaats van de oude Friese vrouwenburcht.

De Friezen sluiten Maria in hun hart. In het zegel van de Upstalbeam – een vergadering waar op derde Pinksterdag het belang van Friesland wordt besproken – staat zelfs een beeltenis van Maria. De inscriptie luidt: “His signis vota sua reddit Frisia tota cui cum Prole pia sit clemens Virgo Maria’.
(Door dit teken brengt heel Friesland hulde aan de Maagd Maria, die met haar lieve Kind het genadig zij)

In het begin van de 9de eeuw sticht de priester Odulphus in Stavoren een klooster, dat hij toewijdt aan de Moeder Gods. In de 12de eeuw wordt dat klooster overgedragen aan de Benedictijnen en komt de Lieve Vrouwe-abdij tot grote bloei, vooral ook vanwege een zeer oud beeld van de Moeder Gods. Het staat in de kerk en van heinde en ver komen de mensen om Maria eer te betonen; ze is getooid in Fries kostuum, met Friese kap. Men noemt haar dan ook de Friese Lieve Vrouw.

We bezoeken verschillende historische punten in de stad, zoals de oude terp, de waterzijde met haar specifieke waterwezens en oude zwerfstenen van het voormalige klooster, en staan stil bij verschillende fenomenen uit de vele verhalen* over dit stadje en bekijken de relatie met geomantische fenomenen.
En wat zijn de stadshoogtepunten en dieptepunten/trauma’s

Hoe herken je die op de tijdas en waar zijn ze gelokaliseerd en wat is hun doorwerking nu op de stad

Ook een bezoek aan geologische en historische plek Rode Klif met haar sagen en een  bezoek aan Hemelum  waar vanaf de 13e eeuw het Sint-Nicolaasklooster stond. Dit was een vrouwenklooster van de benedictijner orde. Behalve nonnen waren er later ook monniken gevestigd, afkomstig van het klooster St. Odulphus in Stavoren. Op de fundamenten van de oude kloosterkapel verrees in 1668 de Nicolaaskerk.

 *na opgave krijg je daar info over

Algemeen en opgave
De dag begint om 10.30 uur en duurt tot 17.00 uur.  
Dag bijdrage 40 euro dan wel naar vermogen.
Meenemen warme buitenkleding,  iets voor de plaatsen en iets voor de gezamenlijke lunch
Wil je mee,  laat het me weten.
Na opgave mail ik door waar we elkaar ontmoeten.

En als je deze mail doorstuurt aan een belangstellende,
bij voorbaat dank!

Ontmoetingspunt; station Stavoren, Stationsweg, 8715ES Stavoren
Mocht je me willen bereiken op de dag zelf. Telefoon: 0614200028


Graag tot ontmoetens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten