zondag 23 april 2017

Spiegelend landschap: Plasma aarde onder en Sophia in de boven sferen

Sinds meer dan 25 jaar is het pad van buiten naar binnen. Het landschap is voor mij de Spiegel voor het innerlijk. Ik benoem dat ik naar buiten ga om naar binnen te gaan.
Zo was ik gisteren in een wat ik noem magisch bos , een heel makend gebied en de stenen noemde mijn intuïtie ‘geboortestenen’. Een oud bevruchtingen gebeid waar de twee polariteiten in de subtiliteit en materialiteit bij elkaar komen.   Voor het eigen lichaam een juiste plek om de innerlijke slangen te herkennen en te herordenen.
Ook een vuurplek waar het aardevuur stimulerend kan werken in de creativiteit van het scheppen.
Voorbij de vuursfeer in de aarde is hier een kristalsfeer die ook heel makend, heilig is en me bewust maakt dat het subtiele element aarde niet alleen een aggregatie toestand heeft van gasvorming, via vloeibaar naar vast doch ook  een plasmatisch karakter   Dat aspect van de aarde had ik in Nederland nog niet ontmoet en past in m’n zoektocht naar de diepere kwaliteiten in deze Aardeplaneet. Het reinigde ook de subtiele vleugellichaam.

De zoektocht ging langs vijf punten van de beschermers van dat gebied. Een vijftal mythische dieren –gemengde wezens- die kristallen lichamen hebben van draak en andere dieren, als korhoenhaan, adelaar, paard, buizerd en raaf. Soms moeilijk te zien in de sferen. Wezens die hier sinds de laatste ijstijd de ontwikkeling van dit landschap mede vorm gaven en nu nog bij hun oorspronkelijk opdrachtplek leven en de hogere subtiliteit beheren, dienen.

Een zo’n wezen gaf aan: Waldsassens rivier is wit geweest en is zwart geworden, 1000 jaar geleden. Wij zijn niet door de kerk  te gebruiken en zijn autonoom en zijn beschermers van dit  gebied. We komen uit de diepe aarde voorbij het magma en wij beschermen nog dit oude Oer kristallen gebied.”

Gommelsberg, vulkaankoepel van 20 - 25 miljoen jaar oud
Holzstich aus der Zeit um 1880 bietet eine Ansicht der Kapelle von 1837/38. Zu sehen ist darauf auch der damalige Kalvarienberg.
 
Het overstijgende aspect ontmoet  ik bij het laatste dier en moest eerst naar een uiterst puntje bij de Tsjechische landsgrens. Daar waren de raven heel actief en trok een kleine gedenkplek mijn aandacht; een man is daar rond 1900 overleden en een kruis met tekst en lindeboom markeert het. De tekst is “ Gottesmutter” etc. Even later kwam plots de Moeder Gods in m’n blikveld boven het gehele gebied. De tegenpool van de Grote Moedergodin hier in de aarde is hier de Moeder Gods in de boven sferen. Voor aardlingen is dat Maria, die hier aanbeden wordt als  Maria ten Hemel maar voor mij is dat Sofia, de moeder van God, de Wijsheid.
Het wordt heel stil in m’n hoofd. Een weg van meer dan 30 jaar komt in een nieuwe fase dat de innerlijke vrouw zijn volgende ontwikkelingsfase begint in volledige stilte.
Voorheen zij men dat een man zijn mannelijkheid goed verankerd dient te hebben in zijn lijf en zijn vrouwelijkheid in het hoofd. Dat is ook de reden dat meditatie zo past in mannelijke tradities. Het ontvangende medium hoofd, waar in de Stilte de wijsheid geboren wordt, en de inspiratie komt; het weten zonder te weten.  De meest vergeestelijkte uitdrukking van de anima. In de gnostiek is het de vierde fase: de personificatie van de goddelijke wijsheid.
Een verder gat de reis.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten