zaterdag 22 april 2017

Waldsassen: ‘Waar de zon in de maan is en de maan in de zon en polariteiten met hun schaduwzijde ontmoeten’

Geomantisch onderzoek doen naar een bepaalde oude menselijke vestigingsplaats biedt veel perspectieven. Zo was ik de afgelopen week bezig met de plaats Waldsassen in Noord Beieren. Een stadje met een cisterciënzer abdij die teruggaat tot de 12e eeuw.
Een onderzoek langs afgronden van de historie van vroeg katholiek fakenieuws over de stichtingswijze van het klooster en de herstory van kritische geesten die achter de geschiedenis kijken met eigen onderzoek in de subtiliteit. Immers het landschap met haar subtiele bewoningen kan veel vertellen over de werkelijkheid achter de werkelijkheid.

Het begon met de naam van Waldsassen dat zijn  naam dankt aan ‘Wald-Saksen’. In de negende eeuw toen Karel de Grote een groot Frankisch christenrijk wilde vestigden kwam hij geduchte tegenstanders tegen, ondermeer het volk van de Saksen. Dat volk heeft hij genadeloos geknecht en zo heeft dat hem de bijnaam gegeven: Saksen slachter. Zo heeft hij grote groepen Saksenstammen gedeporteerd  ondermeer een groep naar dit „silvia nortica“ gebied  in het Oer gebied van de Slaven. Een verdeel en heers politiek van  grote potentaten om een gebied te destabiliseren door een stam te ontwortelen en te vestigen in een grensgebied dat zo ook gedestabiliseerd wordt. Schuiven met volkeren deden ook de Inca’s, de Gothen en laats het NS regime in Duitsland die gelukkig niet al zijn plannen kon realiseren. De Nederlanders zouden bijvoorbeeld naar Polen worden gedeporteerd als buffer tegen de Slaven daar we te westelijk –Engels- georiënteerd waren.

Kloosters werden in de 12e eeuw ook door de machthebbers in gebieden geplant om ze te stabiliseren,  te kerstenen, te be-regeren.  
Nog steeds trekt zo’n kloosterplek de mensen als religieuzen en toeristen, omdat het wat te bieden heeft; maar wat!?


Het klooster in Waldsassen werd één van de meest rijke en in aanzien zijnde in Noord-Beieren. En als je er nu komt zie je haar Barokke pracht ten ultima. Doch achter deze uiterlijke prachtschijn  schuilt een gezicht dat minder aantrekkelijk is; de riten van Pasen, het lijden en schuld, de slotfase van de katholieke kerkfase.  De kerk laat hier haar kerkelijke doden in pronk zien en eert ze zowaar officieel.  Zo zag ik laatst dat een nieuwe Schier monnik van zijn oude Sion-klooster een schedel van een abt had meegenomen en in zijn kamer bewaarde. Oud religieus gedrag dat niet meer past in de modern tijd.

In het landschap van het rustieke dal van het stadje Walsassen is een dodenweg waar de doden richting abdij lopen in hun eeuwige carrousel. De abdijplek omgeven door een muur voelt unheimisch aan met een veld van dor –energie; daar wordt je koud van en voedt niet met od kracht.

“Christenen hebben het landschap behoorlijk verpest en naar hun hand gezet. Eerst was dit een heel mooi dal met mooie energiepunten; heilig water dat omhoog komt. In het centrum van Waldsassen was een water heiligdom met een vast punt, dat zichzelf bevruchtte.
Wijs mensen op de ontwikkeling; alles is veranderd. Ik was eerst heel dicht bij de mensen, nu minder en leef afgescheiden””
Landschapsdeva

In archetypische zin is het een plek van sterke uit elkaar getrokken polariteiten en vasthoudendheid van het oude, dat in de tijd heeft geleid tot een groot bewustzijnsverlies.  De polariteiten hebben in de afgelopen 6000 jaar geleid tot meer dan 13 momenten van veel strijd en dood. De grote demonen vragen zo in de tijd hun offers en hier is het Sorath, de demon die Rudolf Steiner niet kon weerstaan en zo nog steeds doorgeeft aan zijn volgelingen.
Dat is de schaduw van de archetypische plek, demonisch in de ondergrond van de nederwereld, die niet bestreden hoeft te worden, alleen aanschouwd.

Bij subtiel onderzoek  zie je dat  de polariteiten ook uit elkaar getrokken zijn  in het landschap, voedend en onttrekkend.  De oude harmoniserende kwaliteiten leven daar verder op goede plekken die in  deze micro kosmos  van het omliggende landschap voortleven buiten het oude centrum; juiste luchtkwaliteit met grote luchtwezens, open aarde met heiligdom kabouters en draken en mystieke beschermende wezens, een bevruchtende vuurplek  op het middelpunt tussen het zon- en maanpunt, met dynamisch vuur dat de innerlijke vruchtbaarheid stimuleert en de innerlijke slang dynamiseert. En water, de zwarte slang met zwart aether doorkruist het minder harmonische centrum van tegenkrachten, het leerveld van deze tijd dat herkent mag worden en niet opgelost om een eigen verhouding daarmee te zoeken.
Ik deel het met degenen die het toekomt en verder mee kunnen werken.

Was eens een heel mooie sfeer in Waldsassen totdat ,mensen zich gingen afwenden vanwege het boek. Laat je inspireren door de natuur!

Een komen en gaan van volkeren; strijd, magie met weinig inzicht…in de tijd richtte het  bewustzijn zich sterk op materialiteit en steeds minder op spiritualiteit.  Door de strijd blijft men in pioniersfase en komt men niet tot hoogste ontwikkeling.
(grote sylf)

Een intrigerend leerplek met veel alchemie in het landschap. Zo was George Angelus daar abt van 1494 – 1512 en stond bekend als een grote alchemistische adept, die volgens een bron meer dan 300 kerken heeft gebouwd.

De plek is voor mij heel boeiend en een interessant leerveld met verder onderzoek naar de heilige stenen in de aarde, de mengwezens die het gebeid beschermen en de ogenschijnlijke negativiteit om je te sterken.  Gelukkig zijn de plekken waar de beide polen samenleven; waar de zon in de maan is en de maan in de zon.

Met dank aan alle bronnen!!


“Dit is nu onze nederzetting. Hier wonen we een 500 jaar nadat we verdreven zijn uit Waldsassen.  De monniken konden niet met ons omgaan. Hun geloof staat dat niet toe.  (vml. heiligdom kabouters in een dal met een oud geoglief van een nu slapende liggende watergodin)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten