zondag 30 april 2017

Waar-neming

Geplaatst op 31 juli 2011
door gaialogie

”Tu deine Augen auf
Und gehe zu einen Baum
Sie Ihn an und Besinne Dich
Jakob Böhme , Duits protestants mysticus, filosoof, theoloog.
Deze uitspraak op een steen in Arzberg aan het begin van een wandelroute door het Roslaudal.
 Elk pad is eigen en je kunt herkennen waarin je zit, wat momentaan functioneel is.

-Waarnemingsmogelijkheid  in de geomantie
In de geomantie kun je niet over een subtiel gebeuren alleen een eenmalige waarneming doen. Net als in de wetenschap heb je altijd meer data nodig om te beschouwen. Het interpreteren van de waarnemingen vraagt ook meer dan causaal of polariteit denken en vooral overleg met anders waarnemende. 
Ook is het belangrijk om het eigen systeem te verfijnen, op te schonen, te verhelderen net als een juiste wetenschapper zijn instrument immer moet herijken en bevindingen van collega’s meenemen in zijn beschouwingen.  En vooral weten en leven  dat alles betrekkelijk is.
In de subtiele communicatie wordt immer het eigen systeem gedeeld wat jij er zelf of het Zelf er van vindt. Er is niet een objectief buiten en binnen. Je kunt wel objectiever worden,  doch een aanvanger in het subtiele waarnemen is immer een beperkte waarnemer of geprogrammeerde waarnemer. Het zoekt steeds wat het herkent en graag wil; een krachtplaats, een bepaald energetisch fenomeen, zoals een energiebaan; een bepaald natuurwezen, of een bepaalde Oerkracht. Buiten brengt je werkelijk Binnen!
Dus met welke laag communiceer je. Bij mensen ken je ook de verschillende dieptelagen; een ‘oppervlakkig gesprek over wensen en haar vervullingen, een dieper gesprek over verlangens en haar vervullingen en een ‘centrum’ gesprek over werkelijke behoeften. Elke laag geeft zo haar eigen informatie die geplaatst moet worden.
Als een mens contact met  de omgeving wilt leggen op een subtiel niveau is het ook maar de vraag op welk niveau en met welk zintuig dat plaatsvindt. 
-Een subtiel waarnemingskunde-proces
In de waarnemingskunde onderscheid ik de volgende leerweg die ik in mijn leergangen Gaialogie/Natuurwezen-rijken onder de aandacht breng:
-       Eigen systeem vertrouwen. Eerst herkennen en serieus nemen van de opkomende impuls van een zintuig (het waarnemen), de emotie (de innerlijke ruimte en vanuit welke laag neem je waar; basis, buik (ik voel), macht, hart (ontmoeting), keel (dialoog), helder oog (subtiel zien), weten), de intuïtie (de uit het interne complex van ervaringen opkomende oplossings-/eindimpuls, dan wel externe eigen  of oneigen bronnen) of de gedachtestroom. De innerlijke vertaling stroom van het eigen systeem die bij elk persoon uniek is.
 -       Zelfkennis. Het herkennen van de innerlijke ‘roependen’ in het systeem met hun wensen, verlangens en behoeften. En  het herkennen van de vorig leven impulsen. In de geomantie wordt veel gebruik gemaakt van externe hulpmiddelen, zoals een pendel, of wichelroede. Maar wat precies in je of zelfs buiten je stuurt dit instrument werkelijk aan?
 -       Niveau-ontmoeten. Het leren herkennen van op welk diepteniveau je waarneemt: van oppervlakkig tot centraal/bron. In de subtiele natuur zijn ook vele lagen en dimensies die impulseren.
-       Bron zoeken: Wat is de herkomst van de impuls van buiten of van binnenuit het systeem; ‘wat roept’ en trekt aandacht? Het subtiel empatisch waarnemen is een leerweg waarin je net als in de wetenschap je bron kunt benoemen.
 -       Bovenpersoonlijk leider-koning(ginnen)schap. Deze innerlijke positionering heeft aandacht  voor het eigen waarnemingen systeem en wat het aanzet van binnenuit en/of van een bepaalde buitenlaag.  Een juiste leider vraagt raad van voor- en tegenstanders in en buiten zijn systeem, doet extern- en intern onderzoek  en spreekt ook het Gehele aan en maakt een analyse en momentaan besluit op basis van zijn eigen gekozen verantwoordelijkheid.
 -       Het laten zijn wat Is; de weg van de niet-doener

In september begint weer een nieuwe leergang gaialogie/Natuurwezen-rijken. 
Heb je belangstelling, laat het me weten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten