woensdag 9 januari 2019

Stralingsinvloeden van kerncentrales langs de Nederlandse kust komen weer terug van weggeweest!?

                              

Langs de Nederlandse kust staan twee kernreactoren-plekken:  één in Borsele en één in Petten, 's werelds grootste isotopen producent.
Petten heeft een uitstroompijp, lees smeerpijp,  in de zee liggen waar ze door kunnen lozen. Wie controleert deze lozingen en hoe zit het met de doorwerking daarvan op de strandzone en de kwaliteit van het zand op het strand? Wie weet hier meer van?

Verleende vergunningsvoorwaarden:

“9. Het lozen in lucht:
Vergunning voor het zich ontdoen door middel van lozing in lucht van radioactieve stoffen.
Daarbij dient de lozing beperkt te blijven tot de navolgende hoeveelheden per kalenderjaar per
NRG-faciliteit:
Low Flux Reactor 5 Reinh
Hot Cell Laboratories 60 Reinh
Waste Storage Facility 20 Reinh
Decontamination and Waste Treatment 10 Reinh
Laboratoria 5 Reinh

10. Het lozen in water:
Vergunning voor het zich ontdoen door middel van lozing in de Noordzee van vloeibare
radioactieve afvalstoffen. Deze lozing mag slechts plaatsvinden op een afstand van circa 4 km
uit de kust, met gebruikmaking van de daartoe bestemde pijpleiding vanuit de faciliteit voor
Decontamination and Waste Treatment. De lozing dient beperkt te worden tot een
hoeveelheid waarvan de radiotoxiciteit overeenkomt met ten hoogste 2000 Reing per
kalenderjaar (niet gecorrigeerd voor fysisch verval).”
Bron: Kernenergiewet-vergunning NRG Petten 2001
                                                                                          
En het afval in het begin, gewoon gedumpt in zee?
Maar wat nog minder bekend is dat in de begin jaren van het complex (vanaf 1960/1961)het radioactief afval gewoon werd gedumpt in de oceaan.
Een voor mij betrouwbare bron meldt dat een  KNSM (Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij) in de jaren zestig de hoog radioactieve materialen ingebed in beton verscheepte naar het Caraïben gebied en daar in de Sargasso Zee dumpte. Langzaam varen, dumpen  en dan snel wegvaren. 

En nu krijgen we het weer terug als de beton oplost en de vaten gaan lekken. Daar op dat punt de paling broed en zijn weg naar de lage landen zoekt en is deze nu al niet radiaoctief?  Wie  weet daar meer over?
En deze actieve  rotzooi komt via  de golfstroom die in de Sargasso Zee begint   weer terug naar onze geliefde Noordzee, het afvalputje van Europa van Rijn, Maas en Schelde en al die kerncentrales.

De verantwoordelijke Petten mensen zitten nu waarschijnlijk van hun pensioen te genieten, maar eens komt hun afrekening van dergelijk roekeloos gedrag.
Weet u wie deze mensen zijn? 

Je kunt overigens niet verwachten dat ze het zelf melden daar ze duurbetaalde zwijgplicht hebben. Maar hun ziel vergeet het niet en vooral deze planeet niet,  die deze radioactive rotzooi gewoon terugzend.


Every day a shit day or cleaning day

Geen opmerkingen:

Een reactie posten