woensdag 9 januari 2019

Voor christelijke feesten in Friesland, die nog enige tijd in de vroeg christelijke tijd doorwerkten

Oerfries
De oorspronkelijke Friezen waren geen herders maar een jagers/strijders- en een handelsvolk. Een klein deel vertrok in het voorjaar met hun schapen en kwamen in het najaar terug. Ze kenden elders wel enclaves waar ze verbleven ondermeer langs de Zuiderzeekust waar later de plaatsen Huizen, Buntschoten en Spakenburg liggen. Je kunt de Friese aard nog zien aan de Friese bouwkunst onderdelen. Ook elders hadden ze hun veilige plekken.

In het Zeeuwse had je enclaves van Scandinavische zeevolkeren. Ik kende een man die op Walcheren presies kon aangeven vanwaar de oerbevolking van welke noordelijke plaats kwam.

Saksisch
HET HERDERSJAAR
 van de Saksen die met hun kudden de Friese kwelders begraasden in een bepaalde cultuurfase dat de Friesen elders verbleven 
bestond uit drie fasen:
1. Lichtgroen: Trek in het voorjaar  naar de weidegebieden, de kwelders langs de zee.
 In de Bergen naar de bergweiden.
De tijd dat de strijders op jacht gingen, gelijk de jagers en de pelgrims op tocht gingen.
2. Domkergroen: zomer, verblijf in de kwelderweiden
3. Rood: vanaf september:
Terugkeer van de herders met de kudden naar de stallen, de veilige gebieden door de komst van de najaarstormen die
overstromingen gaven in de kwelders     
Men trok naar  de veilige gebieden op het Drents plateau.  In de Bergen moesten de herders terug naar de dalen vanwege intredende winter met sneeuwval.
De mannen moeten weer in de vrouwenwereld integeren. 
Ze horen de berichten over de gestorvenen
en begroeten de nieuwgeborenen.
 Dankoffers aan de goden.1 november                                                                                  
Begin November was het begin van de 
'Drie Zwarte Maanden'.
Bij de Kelten: 
SAMAIN: het 'Zomereinde'. 

Het herfstoffer werd gebracht. 
Dankvieringen voor de oogst. 
Vee terug in de stallen en herdersfeest. Ook terugkeer naar huis  de jagers,
de seizoenarbeiders, de walvisvaarders,
de soldaten en de pelgrims.
Feest van het weerzien, de verhalen, de kado's.
Terugkeer in het gezin, het huwelijksleven.


In IERLAND 
had je de
 Samhain op de Assambly van Tara.

De feesten werden gevierd aan de oevers van de meren en 
er is sprake van heilige zwanen;
 gouden ringen rond de hals en de herdenking der doden, dodenfeest. 

Paus Gregorius IV
 verplaatste rond 830 
de viering van alle martelaren
 van dertiende mei naar de eerste november;
t egen het einde van het kerkelijk jaar.
 Een belangrijke feestdatum 
van de Keltische en Germaanse volkeren
werd daarmee gekerstend.

Met dank  een friese pastor die jarenlang  op internet een heiligen-/dagkalender bijhield met zeer interessante gebruiken!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten