zondag 27 januari 2019

Verdwenen staande stenen complex in Australië met hun interpretaties 
Reconstructiebeeld (
Richard Andrew Patterson)
In 1939  ‘ontdekte’  Frederick Slater, de voorzitter van de Australische  Archaeological and Educational Research Society in Wurdi Youang, 40 kilometres from Mullumbimby in het noorden van New South Wales een betekenisvol monument van de Aboriginals.  Lokale mensen kenden het al langer en vooral de eigenaar Smith.


een instroom (rechts) en een uittroompunt  (links) met een midden – de zeven stenen-  waar de bevruchting plaats vindt.

Het bestond uit een complex van heuvels, steenrijen en twee steenkringen. In totaal waren er 181 rechtopstaande stenen. De enthousiaste beschrijver noemde  dit het Australisch Stonehenge  en zelfs ouder dan Stonehenge. 
De te enthousiaste Slater kwam in aanvaring met andere wetenschappers over de ouderdom en betekenis. De schaduwzijde van al deze ophef was dat tussen 1940 -1945 de landeigenaar, de Smith familie het complex met een bulldozer vernietigde en omploegde .  De overheid had wel contact met hem opgenomen over het complex  van 10 acres of hij dat wilde verkopen, maar dat weigerde hij.

In elk geval was de grond van dit complex voor de Aboriginals heilig maar ze hadden geen rechten meer in het begin van de 19e eeuw toen dat gebied werd ontbost. Oude Aboriginals bezochten het nog heimelijk en noemden de plek nog een heilige ontmoetingsplaats . Vele lokale boeren hebben bewust velen van hun structuren vernietigd.
ander reconstructiebeeld
 Een team van archeologen, astronomen en Aboriginal-adviseurs heeft ontdekt dat de ‘ei-vormige ring’ (?) van stenen van Wurdi Youang wijzen naar waar de zon ondergaat op de kortste en langste dag van het jaar. De middenas wijst naar de equinox, het tijdstip waarop de dag even lang is als de nacht en de zon loodrecht op de evenaar staat. Ook zou uit de positie van de stenen blijken dat de bouwers metingen deden aan de beweging van de sterren. De onderzoekers vermoeden dat het complex  gebouwd is door het Wadda Wurrung-volk, de oorspronkelijke bewoners van het gebied.
De heuvel is het opmerkelijkst. De vinder schrijft er over; “The mound is one of the oldest; I should say the oldest, forms of temples in the world and dates back to the Palaeolithic age with the advent of first man,”
De heuvel is meer dan 100 m lang en heeft de vorm van een boemerang en gebouwd op moerassig gebied. Deze vorm was aan beide einden voorzien van een steenkring die elk opgedeeld waren in vier compartimenten, met in het centrum zes stenen. Tussen deze twee cirkels lag een steenrij pad van staande stenen.
Een bron meldt  dat in het centrum zeven stenen  lagen en verwijzen  naar de Plejaden, die een bijzondere plaats innamen in de Aboriginal cultuur. Maar de originele tekeningen laten daar niets van zienen bestaat het centrum uit zes stenen..
Deze door mensen gebouwde heuvels kwamen  meer voor bij dit  complex: één 100 meter ten westen van de bovengemelde heuvel en in de omgeving bevonden zich er meer.
De stenen bestonden  volgens de vinder uit zandsteen, dat  voorkomt op 20 km van deze locatie 


niet erg aannemlijk

Grote stenen zijn inmiddels weer gevonden op ongeveer 1 km afstand van het complex, maar er is discussie of dit wel de juiste stenen zijn omdat er veel basalt tussen zit. De boeren zijn niet erg mededeelzaam.

De originele stenen waren wel voorzien van bijzondere inscriptie volgens de eerste beschrijver Slater:  “The language is a combination of hand signs, letters, “sacred signs”, and body parts … Slater had compiled over 28,000 words in this language.”

Er is ook veel discussie over de  ouderdom van het complex ende betekenis.  Door de grondige schoonmaak van de boer is dat niet meer te achterhalen.
Een interessant gegeven is wel het feit dat lokale Aboriginals de plaats niet willen bezoeken. En vermoedelijk kunnen ze het ook niet.
Het moedwillig vernietigen door boeren van oude spirituele structuren is een misdaad tegen de mensheid. Nog steeds vernietigen boeren gewasformaties  in Engelandn als die in hun eigendommen optreden.
Aan de andere kant is de verbinding met de kosmos niet aan oude structuren gebonden en in deze tijd kunnen we ook weer nieuwe verbindingen bewerken.


reacties:
"Dank voor je doorzenden van de megalieten uit Australia. Bij het zien van de uit de grond gerukte heilige stenen moest ik huilen. Voel de pijn ook van de Aborininals. Terecht ontwijken deze door de aarde vervloekte plekken.   Veel bewustzijnswerk aan de winkel....  en uitleg aan de overheden.  Stenen zouden opnieuw gesteld en geheiligd  kunnen worden in relatie en harmonie met de Aquariustijd. De nieuwe trilling om met de Aarde de transitie te maken naar de 4e. zieledimensie gerelateerd aan Plejaden, Triaden en Orion dit natuurlijk in grote samenspraak met de Elders van de Aboriginals. Het is immers hun land"
HJ


Geen opmerkingen:

Een reactie posten