woensdag 9 januari 2019

Vieren maar voor wie en ten koste van wat?

Aanvankelijk was elke dag een feestdag  in het aardse Natuurlijke paradijs en om het met Osho te zeggen, ze wisten dat ze hier op vakantie waren op deze planeet en vierden dat dagelijks! (grapje)

In het Keltische en Friese gebied kenden ze  acht feesten; Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lughnasadh en  Mabon. Het betreft de twee grote  zonnefeesten; midwinter en midzomer, de twee equinoxen; dag en nacht gelijk en de vier tussen punten  op 1 mei, I augustus, 1 november en 2 februari.
Zo had de oude kerk van Sexbierum een achtspakig roosvenster. Een relict uit de tijd dat het Iers christelijke geloof tijdelijk vaste voet kreeg in het Friese gebied.

Ze dansten en feesten eerst tussen bomen en bij bomen en later bij stenen. Dee vrijkomende menselijke energie werd geleid door de  wijzen naar de natuur en de mensenwereld, dat ze afkeken van de grote Natuur; van de natuurwezens en de natuurlijke energiestromen.

Hoeveel feesten onze noordelijke broeders met hun 'Vatanleer van het Noorden' in de oude tijd vierden is niet precies bekend. In elk geval midwinter en midzomer en de walpurgis nacht van 31 april op 1 mei. (Wie heeft daar kennis van?)

De Katharen kenden vier jaarfeesten, mede afgeleid van de Essenen. Dit zijn het kerstfeest ( Nadal), waarmee het feest der geboorte , de openbaarwording van Christus, werd gevierd; het Paasfeest ( Pascor) ofwel het passiefeest zonder lijden, van de Christus; Pinksteren ( Pentecosta), het feest van de wederopstanding zonder verblijf in het graf; En tot slot het Manisola in de herfst, het feest van de Parakleet, afkomstig van Montanus, wat Heilige Geest betekent.

De Rozenkruisers hebben ook  vier vier jaar feestdagen, : het winterfeest met Kerst (nigredo), het voorjaarsfeest met Pasen (albedo), het zomerfeest met Pinksteren  (citrinitas) en het herfstfeest met Manisola (rubedo).

De Christenen kennen maar 3 feesten verwijzend naar hun leer van de drie Eenheid; Kerst, Pasen en Pinksteren.

In de huidige tijd kennen we alleen nog maar twee (dualiteit)ego-mens-feesten,  die geen verbinding meer hebben met de werkelijke Natuur, zoals oud-en nieuw en verjaardagen.

Het laatste grote oud- en nieuwfeest in  Den Haag/Scheveningen werd bijna een  ramp voor Scheveningen.  Deze alternatieve feesten om de mensen te verzamelen om vandalisme  decentraal te voorkomen lijken op de oude arena feesten, die toen ook een kanalisatie waren voor de demonische krachten om gezien te worden.


de 'zegen' van dit egofeest werkt bijna vernietigend voor de gemeenschap
 en de resten van dit feest worden eenvoudig in zee gebracht, o o overheid.........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten