zondag 10 maart 2019

Aardse en kosmische stroom systemen door elkaar en ode aan Wigholt VleerWie kent ze nog de kleine netwerken, de Hartmanlijnen, de leylijnen en kan daar mee omgaan?


Van klein naar het grote
In de energetica,  de aardenetwerken, die klein beginnen en in steeds grotere overgaan, ongeacht de hoogte.
Je ziet dat ook bij de watersystemen, die van hoog naar laag gaan
En bij de mens die materie vergaard en dat ook onbegrensd wil, steeds meer.
Alleen  het verschil met de Natuur is dat de mens het wil vasthouden i.p.v. doorgeven!

Van het grote naar het kleine
is het kosmische principe.
Dat de kosmische lijnen  van grote systemen  op aarde  zich manifesteren in  steeds kleiner  netwerken in de materie.
De benamingen van deze beide netwerken zijn sterk cultureel bepaal, maar het principe is universeel
Wigholt hield heel erg van de hunebedden in Drenthe en de oude stenen en de Drentse 'her story'

Wigholt Vleer die in Nederland in de negentiger jaren van de vorige eeuw leylijnen weer uit het onbewuste haalde. Ik heb in zijn onderzoektijd een drietal jaren met hem samengewerkt en we hebben  meer dan 1000 plekken in Nederland bezocht.  Ik verbleef steeds bij hem en zijn vrouw Elsa in Norg. Ook Zuidwest Engeland en Kreta. Dat laatste onderzoek is niet gepubliceerd evenals de meeste lokale onderzoeken, m.u.v. die in Groningen.
Hij begeleidde samen met in het begin de organisator Ankh Hermes de leylijnen tochten in Nederland en Vlaanderen. Hij was overigens een aanhanger van Groot Nederland.  Een uniek fenomeen. Geen makkelijk Natuurmens deze Noord Fries en boerenzoon maar wel ‘begeesterd’ van zijn hobby’s: onderzoek,  natuur spiritualiteit, fietsen, biologisch tuinieren en naturisme! Hij had ook zijn eigen theorieën ondermeer dat de in de kerk leer bekende heilige geest, de geest van de aarde is. Een publicatie bij Ankh Hermes kon het echter niet worden.
Jammer dat zijn nalatenschap niet geheel goed is veilig gesteld.Wigholt Tjerk Vleer, (Aduard, 10 april 1919 - Norg, 1999, waar hij ook begraven is), genealooch en wichelroederinner en histoarysk publisist.
Wenne fan 1953-1968 yn Hurdegaryp en skreau yn dy tiid in soad artikels yn de Ljouwerter Krante. Sûnt 1968 yn Norg en ferbûn oan de redaksje fan de 'Leekster Courant' út De Like. Oprjochter fan de Toerfytsklup Frisia en yn 1966 inisjatyfnimer fan de Drintske Fytsfjouwerdeiske ( yn 1974 17.500 dielnimmers ).
    Genealogyën fan û.o. de famyljes Bottema (1953), Talsma/Tolsma (1953), Buwalda (1954), Wassenaar (1963), Homan/Linthorst Homan (1974) en Jongsma (1974).
    Adam Hurdrider (1955). Sjoch: Adam Ruurds de Boer
    rige Rare kostgangers in Achtkarspelen, Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Haskerland, Dokkum en omgeving, Sneek IJlst en Wymbritseradiel (1960-1963)
    Sterf Sodomieten! (geschiednis fan eene wrede Groninger homofielenvervolging in 1730/1731) (1972)
    Leylijnen en leycentra in de Lage Landen, 217 heilige plaatsen in Nederland en Vlaanderen, Dimter (1992)
Langs mysterieuze plaatsen in Zuidwest-Engeland (mei Dick van den Dool), Ankh-Hermes, Dimter, (1994)

Bron; wiki

Geen opmerkingen:

Een reactie posten