maandag 11 maart 2019

Wat voor effect heeft deze onderaardse Zuidwalvulkaan in de Waddenzee op de bovengrond in Friesland?

De vulkaan heeft geen subtiel energetische verbinding met de Etna of Vesuvius maar wel met de Azoren!  Waar het een referentiepunt heeft in een voormalig Atlantisch gebied.
Het aura van de vulkaangeest heeft een bovengrondse loop en een horizontaal veld en vormt als  het ware een kegelbol boven de vulkaan.  Een groot deel van Westergo valt binnen dit aura veld.
Het vertelt me; ‘ik ben er nog steeds en wordt niet herkend doch voorheen werd ik wel herkend in Frisia.”

Ook zijn er diepe zijwaartse ‘portals’, openingen waar de energie vanuit de vulkaan zelf naar boven kan komen.  In Engeland noemde men een oudtijds dergelijke portal ‘drakenpunt’.   De vulkaandraak  met de eigenschappen van vuuraarde, kan zich daar manifesteren. Daar is ook een hele mooie sfeer weet ik uit ervaring.
Overigens komt met het vulkaanvuur een deel zwavel in de sferen met een hoge kwaliteit. Een zwavel punt is ook een helderziendheidspunt gelijk aan het punt wat de vrouwelijke zieners in Delphi zaten. Door de zwavelsfeer wordt je ijl en vrouwen hebben dan toegang tot visioenen. Een gelijke ervaring krijg je ook bij kristallen bollen. Ten zuiden van het uitstroompunt is zo’n  Delphi punt.

De oorspronkelijke verticale opening naar boven vanuit de twee kilometer diep gelegen vulkaantop, de voormalige verticale aarde-kosmos verbinding met  sterrenbeeld Stier,  is nu niet meer werkzaam. Dat komt door een ontstane afsluiting in de lucht die ontstaan is door zettingsprocessen van de lokale aardgaswinning. Daarbij is er wel een andere uitstroming bij het gaspunt gekomen van aarde demonen die via het aardgas meereizen.
Het is een gemiste kans om het vulkaan energierijke gas van dit gasveld met subtiel zwavel duurder te verkopen!

Aardevloek
Overigens door het onjuist toe-eigenen van deze bodemschat heeft de Aarde een vloek uitgesproken, die uitwerking heeft op Harlingen en een referentiepunt heeft in Den Haag op het Binnenhof en het bekende torentje van de minister president.  Zo wordt onbewust de president gepakt.

 Als de mens gebruik wil maken van bodemschatten dient het vooraf eerst toestemming te vragen van de aarde en andere sferen. Gebeurd dat niet dan komt er vaak als negatieve reactie een Aardevloek.  Je ziet dat ook bij de Groningse aardgaspunten waar horizontale vloekvelden de bevolking 'teisteren’. 
Indogene volkeren herkenden dit nare bijwerkingsgebeuren en deden om die reden bepaalde rituelen vooraf..

Nieuwe boring
Het plan is om bij Ternaard in Noord Friesland mogelijk in de kwelders weer gas te gaan boren. Ze mogen het niet meer doen in de Waddenzee maar kunnen zo regels omzeilen en schuin boren naar het gasveld onder de Waddenzee.  Daardoor zal dit internationaal erfgoed nog meer dalingsschade krijgen en versnelde overstromen door de stijgende Waterstand het gebied eerder doen overstromen. Maar wie vraagt zich af wat de plek zelf wil, de sferen? Zonder overleg krijgt de omgeving en Den Haag een nieuwe negatieve Natuur reactie te verwerken!!

Micro punten van vulkaanvuur onder terpplekken?
Nu is de vraag of terpplaatsen uitgezocht werden op de aanwezigheid van een aarde-vuur uitstroom? In elk geval zal dat in Westergo het geval zijn geweest, daar deze aarde kwaliteit hier beïnvloed werd door de ‘slapende’ vulkaan.

Vestigingsgrond voor de Oerfriezen
Toen het Friese zeekust volk in ver historisch tijd in deze Noordzee hoek kwam,  zagen de zieners welke kwaliteiten het gebied van nature had.  In de eerste plaats was de plek van de Hoge Berg belangrijk op Texel, een zeer oud Atlantisch punt dat ver voor de ijstijden is ontstaan.  Daarnaast werd de vulkaan herkend die een bepaalde subtiele warmte uit de aarde verzorgd. En ideaal voor vestigingspunten.
De kuststrook had verder voor hen goede open verbindingen met de zee, vrij land en een ondoordringbaar achterland

met dank aan m'n vrienden

Op zaterdag 16 april bezoek ik Westergo om de invloed van deze  onderaardse vulkaan te ontmoeten en wat het heeft betekend voor de Oerfriezen.
Heb je belangstelling neem dan contact met me op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten