vrijdag 22 maart 2019

Authentiek Europeïsme ? ! @

De opmerkelijkste overwinningsspeech in de Nederlandse politieke geschiedenis van Thierry Baudet op de avond van zijn massale overwinningskoers in de provinciale staten, maart 2019 trekt vooral aandacht.

Twee punten wil ik uit zijn overwinnings speech aanhalen:

1.    De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. 
en

Maar die uil van Minerva, die slaat niet alleen op deze avond zijn vleugels op. Het is breder, vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is voordat we ons realiseren wat we hebben, en wat we hadden moeten koesteren. Als het bijna te laat is.’

‘Waar de uil zijn vleugels uitslaat, daalt de wijsheid op aarde neer, prozaïscher gezegd: gaan mensen weer echt nadenken.’

Wijsheid is van alle tijden en niet altijd het leidende principe in de wereldse leiding geweest. De materiele zelfzucht in het Westen en de ontkenning van spirituele waarden zijn geen toonbeeld van verheffing.

Wijsheid kan wel  een nieuwe impuls geven in de burelen van het Nederlandse nest. Hij gebruikt de godin Minerva, Romeins gedachtengoed naar Grieks voorbeeld. Minerva, een personificatie van de goddelijke macht van het verstand, van de vindingrijkheid, van de menselijke geest en van de wijsheid. 

En wijsheid is nodig bij het kiezen van een andere koers bij het vallen van de avond van de westerse cultuur die in de 21ste eeuw te maken krijgt met grote verschuivingen in grote machtscentra.


2.‘Ons land maakt onderdeel uit van die beschavingsfamilie.’ ‘Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen.

Eigenheid van deze witte wereld in haar nadagen is een gegeven net als de Chinezen, de Afrikanen en de Arabische wereld  eigen kenmerken hebben meegekregen. Helaas echter dat dat zo wordt opgedrongen aan anderen.

Het Europese Westen zoals we dat nu kennen heeft vele invloeden uit alle richtingen ondergaan en zal dat blijven opnemen. Doch er zijn gelukkig ook grenzen, tegen geluiden die dergelijke  pro-Westerse politici nieuw aangeven in een ‘doordrenkte onbewuste wereld’. Een pas op de plaats als strategie om de eigen kenwaarden te leren koesteren inzake mondiale vraagstukken zoals klimaat verandering, migratie, waarden verandering en vooral omgang met onze Huisplaneet.

De verwijzing naar Boreaal, een tijdperk in Noordwest-­Europa dat al bijna 10 duizend geleden eindigde, is interessant en vertelt ook iets persoonlijks van Baudet diepere aard.

Olaf Tempelman schreef in de Volkskrant van vandaag: 
“Het adjectief ‘boreaal’ dook al op in speeches van voormalig Front National-voorman Jean-Marie Le Pen. Hij gebruikte het om een Europa op te roepen dat nog niet was aangetast door immigratie, een nog exclusief door blanken bevolkt ­Europa. Journalist Marijn Kruk stelde recentelijk dat het woord ‘boreaal’ door Frans extreem-rechts simpelweg uit de mottenballen werd gehaald als chic substituut voor ‘arisch’, een woord dat na de Tweede Wereldoorlog besmet is geraakt.” 
Nu benoemen we dat rechts-populistische of hard-rechts maar opkomen voor de eigen cultuur is een menselijk gegeven, een grondrecht


Een beetje meer kennis van de spirituele geschiedenis van Europa is ook op z’n plaats. De Europese cultuur werd ook bepaald door de noordelijke volkeren van de negende kromming, de Hyperboreërs. En leiders zoals Baudet nemen ook hun eigen incarnaties mee als ze weer actief worden in deze tijdgeest. Ik herken dat hij een Himmler adept is geweest, een Viking, een Fries en een ware Hyperboreër dat doorwerkt in zijn woordenkeus. Daarmede mag je hem niet al bij voorbaat veroordelen,  want hij verdient een democratische kans  om met gegeven Heden opnieuw passend te handelen.

Want hij leeft wel in de 21ste eeuw in een klein landje aan de Noordzee van Europa dat ook groeistuipen kent van de immigratie golven en heen en weer dijende stromen tussen oud en nieuw.

Laat hem maar opschudden en excentriek zijn in z’n begrijpelijk wat nostalgische euforische overwinnaars stijl. Want macht mag onderuit worden gehaald als het gebaseerd is op ontkenning, eenzijdigheid en machtsmisbruik.

Het is goed dat authentieke spirituele waarden van voor voorchristelijke aard -Grieks/Romeins en Noord Europees weer het licht mogen zien en aanpassingsvarianten krijgen. Er is veel meer dan de christenen die dit landje blijvend willen regeren ooit zullen mogen beseffen. Alle kleuren mogen nu gezien en geuit worden in deze nieuwe Regenboogtijd. Helaas overigens is deze vlag gekaapt door anderen!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten